Idź do treści

167. NURKOWISKO NAD JEZ. UKIEL

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Gutkowo
Status: Merytorycznie pozytywny
wniosek złożony prawidłowo, wątpliwości budzą koszty, brak opisania działki i jej przeznaczenia.
Opis:
Zagospodarowane "dzikiego nurkowiska" przy ul. Bałtyckiej (okolice Bałtyckiej 103). Przebudowa zjazdu, budowa małego utwardzonego parkingu, wykonanie utwardzonego zejścia do wody o szerokości 1,5 metra, budowa dwóch drewnianych wiat ze stołami do ubierania sprzętu nurkowego, zainstalowanie toalety WC, miejsc na ognisko i kaszy na śmieci, lampa oświetleniowa z włącznikiem ruchu, montaż monitoringu miejskiego (kamera).
Lokalizacja: działka miejska nad jez. Ukiel, przy ul. Bałtyckiej, zjazd na działkę przed domem przy Bałtyckiej 103, jadąc od centrum miasta.
Ogólnodostępność:
Uzasadnienie:
Możliwość bezpiecznego zagospodarowania miejsca do nurkowania na terenie osiedla Gutkowo, zmniejszenie wpływu na degradację i zaśmiecanie jez. Ukiel. Poprawa bezpieczeństwa podczas nocnych nurkowań.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 poprawa zjazdu, budowa parkingu utwardznego oraz zejścia do jeziora 65000 zł
2 budowa wiat ze stołami 26000 zł
3 ustawienie WC i koszy na śmiecie 5000 zł
4 postawienie oświetlenia z czujką ruchu 14000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu