Idź do treści

168. RATUJMY JEZIORO DŁUGIE! DOKONANIE EKSPERTYZY WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH POD KĄTEM DZIAŁAŃ OCHRONNO-REKULTYWACYJNYCH ZBIORNIKA.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nad Jeziorem Długim
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Przedmiotem zadania jest dokonanie ekspertyzy warunków środowiskowych i przygotowanie planu działań związanych z kontynuacją rekultywacji Jeziora Długiego oraz wdrożenie podstawowych działań ochronnych w rejonie Jeziora Długiego.
Lokalizacja Jezioro Długie.
Ogólnodostępność:
Jezioro Długie jest akwenem miejskim. Z przestrzeni wokół jeziora chętnie korzystają mieszkańcy Olsztyna i turyści. Oddana kilka lat temu ścieżka piesza i rowerowa jest popularnym wśród mieszkańców miejscem uprawiania sportów. Ścieżka wybudowana ze środków miejskich i Unii Europejskiej zdecydowanie podniosła atrakcyjność tego miejsca. Chcemy, jako lokalna społeczność, cieszyć się również jeziorem. Akwen ten w ostatnich latach znów ulega biodegradacji. Dlatego mając na celu dobro wszystkich użytkowników chcemy doprowadzić do polepszenia stanu jeziora.
Uzasadnienie:
Jezioro Długie dużym wysiłkiem i nakładem kosztów zostało zrekultywowane. Obecnie obserwujemy niestety pogarszającą się jakość wód i niepokojący nadmierny zakwit, który może doprowadzić do szybkiej degradacji jeziora.
Dokonane w ramach realizacji OBO badania pozwolą stwierdzić jakie działania należy podjąć w celu ratowania jeziora, jakie potrzebne będą na to środki i przygotować plan kontynuacji rekultywacji Jeziora oraz podjąć podstawowe działania ochronne.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Ekspertyza 20000 zł
2 Plan i działania ochronne 30000 zł
Razem 50000 zł