Idź do treści

169. BIBLIOTEKA XXI WIEKU - JEDYNA NA CAŁYM ZATORZU

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Filial2 MBP przy ul. Wrocławskiej 2, to bardzo ważny punkt na mapie osiedla, mieszkańcy mają tu dostęp nie tylko do znakomitego księgozbioru, audiobooków i Internetu, ale mogą również skorzystać z bogatej oferty zajęć kulturalnych i edukacyjnych. W roku ubiegłym trzy i pół tysiąca zapisanych czytelników odwiedziło bibliotekę ponad 40 tysięcy razy, wypożyczając około 100 tysięcy książek i czasopism > Chcemy, aby to miejsce zyskało nową jakość poprzez remont wnętrza i zakup nowoczesnego wyposażenia. Niezbędne również będą prace związane z naprawą dachu oraz chodnika przed posesją. Prężnie działająca biblioteka będzie dostosowana do wymagań współczesnego użytkownika, oferując zbiory wzbogacone o multimedia oraz wnętrze umożliwiające bardziej komfortowy udział w organizowanych zajęciach (zakup sprzętu multimedialnego oraz mebli).
Lokalizacja
Ul. Wrocławska 2, 10-247 Olsztyn
Ogólnodostępność:
Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej placówką kulturalną, do które mają dostęp wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku. Wszystkie usługi są bezpłatne.
Uzasadnienie:
Filial2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie jest jedyną tego typu placówką na osiedlu Podleśna, ale i na całym obszarze zatorza. Obsługuje też okoliczne dzielnice. Standard lokalu jest najniższy ze wszystkich filii MBP w mieście. Od ponad 20 lat nie było kapitalnego remontu, a tylko różne naprawy we własnym zakresie. Przeciekający dach powodujący niszczenie księgozbioru i zagrzybianie pomieszczenia wymaga gruntownej naprawy lub wymiany. Chodnik przed biblioteką pełen dziur i nierówności utrudnia dotarcie do biblioteki osobom starszym i niepełnosprawnym. Biblioteka w nowej odsłonie - wyremontowana i unowocześniona(sprzęt elektroniczny, audiobooki itp. będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców osiedla, zarówno dzieci, którym organizowane są zajęcia literacko-plastyczne, jak i dorosłych, zwłaszcza starszych, dla których wyjście do biblioteki i uczestniczenie w jej ofercie kulturalnej jest często jedyną rozrywką.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zakup wyposażenia (telewizor, laptop, meble) 40000 zł
2 Remont wnętrza (naprawa i malowanie ścian, wymiana podłogi) 90000 zł
3 Remont dachu 50000 zł
4 Wybrukowanie chodnika 33000 zł
Razem 213000 zł