Idź do treści

17. BUDOWA PARKU/WYBIEGU DLA PSÓW "PSIA ŁĄKA" NA PIECZEWIE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pieczewo
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Budowa parku/wybiegu dla psów na osiedlu Pieczewo - miejsca dla właścicieli czworonogów, które umożliwi doskonałe warunki do aktywności z psem. Obiekt ogrodzony oraz wyposażony w sprzęt treningowy dla zwierząt; dystrybutory na woreczki na psie odchody; kosze na śmieci oraz ławki do odpoczynku dla właścicieli psów. Wizualizacja - załączniki nr 1,2,3.
Ogólnodostępność:
"Psia Łąka" zlokalizowana na terenie zielonym, położonym przy ul. Turkowskiego (teren sąsiadujący z Lasem Miejskim, obok ścieżki łączącej ul. Turkowskiego z ul. Nienackiego). Załącznik nr 4 (regulamin korzystania z obiektu).
Uzasadnienie:
Osiedle Pieczewo nie dysponuje miejscem przyjaznym zwierzętom i ich właścicielom. Liczne zakazy, które umieszczane są na dużych terenach zielonych (załącznik nr 6) powodują, iż obecnie na osiedlu nie ma wyznaczonej powierzchni, na której można swobodnie przebywać z psem. Wybrane tereny Pieczewa stanowią nieformalne miejsce spotkań miłośników psów, co dowodzi, że istnieje realna potrzeba wyodrębnienia takiej przestrzeni.
"Psia Łąka" byłaby idealnym miejscem, które stwarzałoby właścicielom psów warunki bezpiecznego przebywania ze swoim czworonogiem na świeżym powietrzu, zapewniałoby ruch i sprzyjało socjalizację zwierząt. Dzięki budowie ogrodzonego parku dla psów mieszkańcy osiedla zyskaliby miejsce przyjazne zwierzętom, które jest niezwykle pożądane. Ponadto poprawiłoby to sytuację bezpieczeństwa oraz miałoby charakter edukacyjny - pogłębianie świadomości dbania o zwierzę oraz jego aktywność.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt techniczny zagospodarowania terenu 5000 zł
2 Przygotowanie terenu z ogrodzeniem 9500 zł
3 Wyposażenie terenu z montażem 55000 zł
Razem 69500 zł
Zdjęcie projektu