Idź do treści

170. POZYSKANIE GRUP ARTYSTYCZNYCH JAKO UCZESTNIKÓW „XXV MIĘDZYNARODOWYCH OLSZTYŃSKICH DNI FOLKLORU WARMIA’2020”

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Realizacja niniejszego zadania pozwoli na zaproszenie dwóch zespołów spoza kontynentu europejskiego, co w dużym stopniu przyczyni się do atrakcyjności prezentacji koncertowych 25-tej edycji Dni Folkloru, mających swój planowany termin w dniach : 13-19 lipiec 2020 r.
Lokalizacja
Amfiteatr im. Czesława Niemena w Olsztynie.
Ogólnodostępność:
Olsztyńskie Dni Folkloru od wielu lat są tzw. „wizytówką kulturalną” Miasta Olsztyna, która w okresie swego trwania, jako jedna z nielicznych imprez, całkowicie wypełnia miejsca widowni amfiteatru - przez ponad tydzień swego trwania !!!
Mieszkańcy Miasta uczestniczą na zasadach wstępu wolnego, a często występujące ograniczenia, wynikają jedynie z warunków pojemności obiektu.
Uzasadnienie:
Od dłuższego czasu, organizator Dni Folkloru, boryka się z bardzo niskim budżetem Imprezy. Pragnąc zaprosić do uczestnictwa zespoły folklorystyczne z innych kontynentów np. Ameryki czy Afryki, stanowiące niewątpliwą atrakcję artystyczną, musi dysponować odpowiednim budżetem. Gmina Olsztyn, już ponad od dekady ( od 2009 roku) pozostawiła, pomniejszone o 40 tys. złotych, wsparcie finansowe na poziomie 100 tys. złotych. Przez ostatnie lata budżet zamyka się kwotą : od 280 tys. do 330 tys. zł, a możliwości organizatora w pozyskiwaniu kolejnych funduszy jak i w oparciu o własne środki, stają się w dużej mierze ograniczonymi, a wręcz niewystarczającymi. Przy znacznym wzroście wszelkich kosztów związanych z logistyką przedsięwzięcia, coraz częściej organizator staje przed dylematem praktycznego przeprowadzenia Imprezy.
Dla przykładu : zabezpieczenie przyjazdu jednej grupy do Olsztyna, która do Polski przybywa drogą lotniczą, jest to koszt ok. 6 tys. zł ( np. dwa kursy autokaru : Olsztyn - Warszawa - Olsztyn ). Zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia, choćby na minimalnym poziomie to koszt ok. 80 zł na jedną osobę dziennie, co średnio na wszystkie dni pobytu (tydzień) przy grupie 40 osobowej
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zakwaterowanie i wyzywienie Uczestników Miedzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru "Warmia 2020" 50000 zł
Razem 50000 zł