Idź do treści

172. „MIĘDZYNARODOWE OLSZTYŃSKIE DNI FOLKLORU WARMIA” (ZAKUP WYPOSAŻENIA).

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Uwaga, projekt może dotyczyć pomocy publicznej.
Opis:
Wyposażenie Organizatora tj. Stowarzyszenia Kulturalnego Zespół Pieśni i Tańca „WARMIA” w sceniczną wykładzinę taneczną oraz namioty spełniające rolę garderoby plenerowej np. zaplecza Amfiteatru - głównej sceny imprezy.
Lokalizacja
Amfiteatr im. Czesława Niemena w Olsztynie
oraz siedziba Zespołu - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ul. Parkowa 1
Ogólnodostępność:
Zakupione wyposażenie będzie dostępne w trakcie wydarzeń, w tym organizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalnego Zespół Pieśni i Tańca „WARMIA”, pt. Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru WARMIA. Festiwal od wielu lat jest tzw. „wizytówką kulturalną” Miasta Olsztyna, która w okresie swego trwania, jako jedna z nielicznych imprez, całkowicie wypełnia miejsca widowni amfiteatru.
Mieszkańcy miasta uczestniczą na zasadach wstępu wolnego, a często występujące ograniczenia, wynikają jedynie z warunków pojemności obiektu.
Uzasadnienie:
Nieustannym problemem (od pierwszej edycji Dni Folkloru) obok skromnego budżetu są warunki sceniczne Amfiteatru - podłoża scenicznego. Dbając o bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, wysoki poziom artystyczny, Organizator czyni starania w pozyskaniu zespołów mogących temu sprostać u uciesze mieszkańców Miasta - licznej publiczności i obserwatorów.
Niestety obecne warunki techniczne obiektu, jak i zasoby Miejskiego Ośrodka Kultury jako jego Gospodarza, nie spełniają warunków do odpowiedniego ich zabezpieczenia.
Olsztyńska publiczność pragnie oglądać prezentacje artystyczne na najwyższym poziomie, zróżnicowanych pod względem kulturowym swych narodów. Artyści często prezentują się w specyficznym obuwiu (kierpce, kapcie itp.), a nawet jak to często bywa bez obuwia - boso.
Przy braku przystosowania zaplecza scenicznego do tego typu prezentacji, jedyną formą choćby namiastki odpowiednich warunków scenicznych jest zabezpieczenie przez organizatora odpowiedniego podłoża scenicznego - wykładziny tanecznej oraz namiotów w formie garderoby na zapleczu sceny.
Nie dotyczy to jedynie obiektu Amfiteatru - jak wskazuje wieloletnia praktyka, miejscem głównej sceny stają się też inne miejsca plenerowe np. „Stary Ratusz” czy „Targ Rybny”.
Powyższe ma bezpośredni wpływ na efekt wizualny dla widza i jego ogólne odczucia w odbiorze programów tanecznych, a wykonawcom (corocznie ok. 500-set wykonawców ze wszystkich stron świata), poczucie bezpieczeństwa, komfortu, co podaje powody o wyrobieniu sobie opinii nie tylko o samym Festiwalu i Mieście Olsztynie, ale i o nas jako Organizatorach - Gospodarzy w imieniu Władz i Mieszkańców Olsztyna.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zakup wykładziny tanecznej 31600 zł
2 Zakup 2 namiotów plenerowych 19000 zł
3 Zakup ławko-wieszaków 18000 zł
Razem 68600 zł