Idź do treści

174. BEZOBSŁUGOWY KOMPLEKS WSPINACZKOWY DLA DZIECI I ZAAWANSOWANYCH WSPINACZY (SZTUCZNE GŁAZY DO WSPINANIA - BOULDERY)

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kościuszki
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przedmiotem zadania będzie zagospodarowanie istniejącego placu asfaltowego przy basenie OSiR przez wybudowanie sztucznego głazu do wspinania (boulderu) o powierzchni ok.80-90m2 .
Na powierzchni ok. 150m2 zostaną umieszczone minimum 3 konstrukcje w formie nieregularnych brył o różnych wysokościach. Najniższa (max.2,2m) dla dzieci, wyższa ( ok. 3m) dla osób średniozaawansowanych oraz 4-metrowa dla osób zaawansowanych uwzględniająca również trasy wspinaczkowe dla dzieci.
Bouldery będą pokryta panelami wspinaczkowymi ze zwiększonym tarciem z materiału dopuszczonego do wykonywania tego typu ścianek, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. W panelach będą osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytów wspinaczkowych.
Zabezpieczenie ściany – wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół ścianki o powierzchni i grubości nawierzchni zależnej od wysokości upadku, przewidzianej przepisami i normami dla tego typu urządzeń.
Ogólnodostępność:
Asfaltowy plac przy basenie OSiR na ul.Głowackiego w sąsiedztwie istniejącej ścianki wspinaczkowej
Uzasadnienie:
Kiedyś dzieci wspinały się po drzewach i bujały się na trzepakach. Te czasy jednak już minęły – dajmy im coś w zamian.
Teren przy istniejącym basenie OSiR na ul.Głowackiego jest miejscem idealnym do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, lecz brakuje tam infrastruktury zachęcającej do aktywności fizycznej. W chwili obecnej teren wyposażony jest w kilka ławek, co nie czyni go specjalnie atrakcyjnym. Umiejscowienie w pobliżu kompleksu basenowego sztucznego głazu do wspinania stanowiłoby zarówno interesujący element architektoniczny jak i zachęciłoby spacerowiczów oraz osoby oczekujące na inne zajęcia sportowe do innej aktywności fizycznej. W połączeniu z istniejącą ścianką wspinaczkową miejsce to mogłoby stać się centrum spotkań młodzieży chcącej spędzać czas wolny inaczej niż przed komputerem.
Zabawa na boulderze polega na rozwiązaniu problemu „wdrapania” się na szczyt w kilku (mniej lub bardziej wymagających) ruchach. Ćwiczenia na boulderze rozwijają nie tylko mięśnie, ale również wspomagają umiejętność koordynacji, logicznego myślenia oraz kształtują świadomość własnego ciała. Ze względu na niewielką wysokość i odpowiednio zabezpieczone podłoże wokół formy (np. wysypany żwirek, piasek itp.) zabawa jest bezpieczna, a ewentualny upadek nie jest groźny.
Ta forma rekreacji nie ma ograniczeń wiekowych, zatem odpowiednia jest dla dzieci oraz osób dorosłych i może stanowić alternatywę do tradycyjnego placu zabaw. Dodatkowo korzystanie z boulderu nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani obsługi instruktorskiej oraz nie generuje dalszych kosztów.
Doświadczenie zdobyte podczas obsługi wydarzeń powiązanych z rekreacyjną formą wspinania w naszym mieście ( ścianka wspinaczkowa w Elektroniku i zewnętrzna przy ul.Głowackiego) pokazuje, że ta forma rekreacji cieszy się coraz większą popularnością a mieszkańcy licznie dopytują o możliwości korzystania z infrastruktury wspinaczkowej. Podobna infrastruktura licznie zdobi parki i tereny rekreacyjne w Europie, a pojedyncze elementy można również odnaleźć w wielu miastach w Polsce np. Warszawa, Wrocław, Kletno, Koszalin, Dąbrowa Górnicza, Inwałd, Mikołajki i wiele innych. Francja obecnie realizuje program przewidujący budowę ścianki wspinaczkowej w każdej szkole, ponieważ wspinanie jest doskonałym sportem ogólnorozwojowym.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie dwóch koncepcji budowy kompleksu ścian wspinaczkowych 15000 zł
2 Wykonanie projektu budowy kompleksu trzech ścian wspinaczkowych. Uzyskanie wszystkich wymaganaych uz 20000 zł
3 Wykonanie fundamentu ściany wspinaczkowej 30000 zł
4 Montaż konstrukcji ściany wspinaczkowej 70000 zł
5 Montaż poszycia ściany wspinaczkowej oraz chwytów. 30000 zł
6 Zakup dodatkowego wyposażenia (chwyty, materace) 15000 zł
Razem 180000 zł
Zdjęcie projektu