Idź do treści

175. „POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT” CZYLI ŚWIĄTECZNA (BOŻONARODZENIOWA) ILUMINACJA WOKÓŁ STAWU Z FONTANNĄ W PARKU JAKUBOWO.

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania:
Przedmiotem zadania jest umieszczenie 17 instalacji świetlnych (załączniki: A, B, C) wokół stawu z fontanną w Parku Jakubowo na okres czasowy od 15 października 2019r. do końca stycznia 2020r.
Dekoracja świetlna LED, wolnostojąca, w formie pary w strojach w stylu vintage.
Połączenie barw świateł ciepłej bieli i zimnej bieli z efektem „skrzącego śniegu” w co piątej diodzie. Wymiary elementu: wysokość 430 cm, szerokość 230 cm. Całkowita ilość punktów LED - 3960 szt.Dekoracja świetlna LED. Wolnostojąca, w formie kobiety z parasolem w stroju w stylu vintage. Połączenie barw świateł ciepłej bieli i zimnej bieli z efektem „skrzącego śniegu” w co piątej diodzie. Wymiary elementu: wysokość 450 cm, szerokość 240 cm. Całkowita ilość punktów LED - 2960 szt.Dekoracja świetlna LED. Wolnostojąca, w formie mężczyzny w stylu vintage.
Połączenie barw świateł ciepłej bieli i zimnej bieli z efektem „skrzącego śniegu” w co piątej diodzie. Wymiary elementu: wysokość 435 cm, szerokość 200 cm. Całkowita ilość punktów LED - 1520 szt.
Lokalizacja:
Zatorze, Park Jakubowo, wokół stawu z fontanną, sposób montażu instalacji-w kompakcie z latarniami miejskimi (17 szt).
Ogólnodostępność:
Obszar strefy historycznej Miasta, podstrefa rekreacyjno-wypoczynkowa z przeznaczeniem do korzystania dla mieszkańców Olsztyna i turystów.
Uzasadnienie:
Dzięki realizacji efektownej iluminacji świetlnej w stylu vintage wokół stawu z fontanną w Parku Jakubowo możliwe jest nawiązanie do lat dwudziestych minionego stulecia przez co podkreślony zostanie historyczny charakter tej przestrzeni. Zamierzony efekt świetlny zostanie uzyskany dzięki zastosowaniu barwy ciepłej bieli, złota i elementów transparentnych, kryształowych. Celem działania jest uatrakcyjnienie tkanki historycznej Miasta, uaktywnienie i integracja mieszkańców Olsztyna i turystów.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Instalacja A (para) - 5szt. 43700 zł
2 Instalacja B (dama) - 6 szt. 38208 zł
3 Instalacja A (mężczyzna) - 6 szt. 33642 zł
4 transport 2960 zł
5 Montaż/demontaż 27200 zł
Razem 145710 zł