Idź do treści

176. MIĘDZY OSIEDLOWY KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Kompleks ma zawierać pumptrack i ściankę wspinaczkową . dostępność ścieżkami dojścia i chodnikami w układzie bezpiecznym.

Lokalizacja: w/w kompleks na terenie miejskim w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Osiedla Jaroty z Nagórkami na działkach o nr.: 126-326/4; 126-325/2; 126-326/3
Ogólnodostępność:
Dostęp do urządzeń nieogrodzonych bez ograniczeń
Uzasadnienie:
Zagospodarowanie części terenu między osiedlami Jaroty-Nagórki-Pieczewo da możliwość młodym spędzania czasu w sposób aktywny fizycznie.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Dostęp do urządzeń nieogrodzonych bez ograniczeń 270000 zł
2 Ścianka wspinaczkowa 140000 zł
3 Zagospodarowanie terenu 40000 zł
4 Instalacja elektryczna 20000 zł
5 Dokumentacja 30000 zł
Razem 500000 zł