Idź do treści

178. BEZPIECZNE REDYKAJNY – BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU REDYKAJNY

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Redykajny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Instalacja 4 kamer monitoringu wizyjnego na terenie osiedla Redykajny, które zostaną podłączone do sieci monitoringu miejskiego.

Lokalizacja: system monitoringu wizyjnego obejmować ma swoim zasięgiem kluczowe punkty osiedla, tj. skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te obszary, które zostały wskazane przez mieszkańców jako szczególnie niebezpieczne. Proponowana lokalizacja kamer – Narcyzowa/Hozjusza, Jemioły/Hozjusza, Jemioły/Poziomkowa, 4 miejsce do uzgodnienia z Rada Osiedla.
Ogólnodostępność:
Potencjalnymi odbiorcami projektu budowy systemu monitoringu są mieszkańcy osiedla Redykajny oraz inne osoby przemieszczające się po osiedlu.
Uzasadnienie:
Celem projektu jest ochrona porządku i bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Monitoring dzięki stałemu elektronicznemu dozorowi Straży Miejskiej i możliwości szybkiej reakcji strażników w przypadku niebezpiecznych zdarzeń w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Rejestracja obrazu zapewni możliwość jego odtwarzania w przyszłości. Służyć będzie celom dowodowym, jak i prewencyjnym, tj. zniechęcającym do popełnienia zabronionych czynów na skutek łatwych możliwości ich wykrycia. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć przestępczość – w tym kradzieże, do których notoryczne dochodzi od jesieni 2018 roku, a także poprawi wykrywalność sprawców przestępstw.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Podłączenie do miejskiego systemu monitoringu 164000 zł
Razem 164000 zł