Idź do treści

18. BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pieczewo
Status: Formalny negatywny
Opis:
Budowa zatoki parkingowej dla 15 pojazdów samochodowych po drugiej stronie jezdni na przeciwko budynków ul. H. Panasa 1A i 1B Obręb 161 dz. nr 23/2
Uzasadnienie:
Parkujące samochody na jezdni ul. Panasa utrudniają przejazd dla innych samochodów. Parkujące samochody na trawnikach niszczą naturalną zieleń.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Mechaniczne wykonanie koryta 368 zł
2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 576 zł
3 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 1804 zł
4 Podbudowa betonowa z dylatacją grub. 12 cm, 180 m2 6278 zł
5 Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 1648 zł
6 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 202 zł
7 Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1070 zł
8 Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na pods. piaskowej 2057 zł
9 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10498 zł
10 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 7158 zł
11 Narzuty i podatek 23032 zł
Razem 54691 zł
Zdjęcie projektu