Idź do treści

180. MURAL NA WARSZAWSKIEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podgrodzie
Status: Merytorycznie pozytywny
Konieczne uzgodnienie z WKZ.
Opis:
Wykonanie artystycznego muralu na ścianie budynku przy al. Warszawskiej 13 (ściana południowa) Projekt – wyłonienie w konkursie

Lokalizacja: osiedle Podgrodzie, al. Warszawska 13, działka 66-2/2, własność Gmina Olsztyn, budynek wpisany do rejestru zabytków.
Ogólnodostępność:
Budynek jest własnością gminy a ulica wymaga interwencji w jej przestrzeń. Projekt dostępny dla każdego mieszkańca.
Uzasadnienie:
Murale, artystycznie i przestrzennie, wzbogacają miasto. Są „biżuterią” ale także swoistą rewitalizacją. Olsztyn potrzebuje takiej aranżacji przestrzeni miejskiej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Organizacja konkursu na wyłonienie projektu oraz projekt 5000 zł
2 Wykonanie muralu 30000 zł
Razem 35000 zł
Zdjęcie projektu