Idź do treści

182. PRZEBUDOWA ULIC LEYKA I HANOWSKIEGO WRAZ Z WYKONANIEM ZATOK POSTOJOWYCH I PRZEŁOŻENIA CHODNIKÓW

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych i przełożeniem chodników. Wykonanie prac w limicie 295000

Lokalizacja: ul. Leyka na odcinku od ul. Herberta do ul. Jaroszyka. Ulica Hanowskiego od ul. Leyka do ul. Jaroszyka. Wszystko zgodnie z istniejącym już projektem przebudowy.
Ogólnodostępność:
tak
Uzasadnienie:
Brak zatok parkingowych wzdłuż w/w ulic poważnie zakłóca ruch pojazdów a parkowanie odbywa się po obu stronach jezdni. Ruch aut na w/w ulicach od 12 lat jednokierunkowo.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Kontynuacja prac w/w projektu 295000 zł
Razem 295000 zł