Idź do treści

183. BOISKO DO KOSZYKÓWKI NAD JEZIOREM DŁUGIM (WIELOFUNKCYJNE)

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Opis:
Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem. Wykonaniu projektu inwestycji oraz uwzględnienie oświetlenia boiska.

Inwestycja na terenie miejskim nad jeziorem Długim obok placu zabaw. Umiejscowienie boiska określono na mapce załączonej do formularza (37-5/6 lub 37-5/4)
Ogólnodostępność:
Z inwestycji będą mogły korzystać wszystkie zainteresowane osoby (również turyści). odwiedzające okolice jeziora Długiego na zasadach określonych regulaminem korzystania z boiska.
Uzasadnienie:
Projekt spełnia wymóg zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych. Inwestycja wpisuje się w zadania dotyczące promocji zdrowia wśród mieszkańców. Z boiska będą mogli korzystać uczniowie pobliskich szkół, również po godzinach funkcjonowania placówek oświatowych. Mieszkańcy Olsztyna, licznie odwiedzający okolice jeziora Długiego będą mogli korzystać z infrastruktury osadzonej w pięknych okolicznościach przyrody. Boisko może zostać objęte systemem monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa użytkowników. Z infrastruktury będą korzystać mieszkańcy młodego, rozrastającego się rejonu osiedla zwanego „Osiedle leśna”, które nie posiada miejsca dla uprawiania dyscyplin związanych z piłką.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt 20000 zł
2 Roboty ziemne 22169 zł
3 Podbudowa odwodnienie i przyłącze 133966 zł
4 Nawierzchnie syntetyczne 161567 zł
5 Wyposażenie boiska do koszykówki 20688 zł
6 Ogrodzenie piłkochwyt 43999 zł
7 Oświetlenie 95000 zł
Razem 497389 zł