Idź do treści

187. PARK ZACISZE + TERENY SPORTOWE OSIEDLA GENERAŁÓW (PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA MAŁYCH I DUŻYCH)

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Generałów
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zestaw urządzeń fitness – tj siłowni pod chmurką w dwóch lokalizacjach (dokładne dane w tabeli z punktu 5 wniosku). Pierwszy zestaw zlokalizowany na obszarze zwanym Tereny Rekreacyjno-Sportowo-Edukacyjne Osiedla Generałów znajdujące się pomiędzy ul. Sosnkowskiego i Andersa dz.ew: 114-256/63. Drugie zlokalizowane na terenie Parku Zacisze – obszar pomiędzy ulicami Bukowskiego – Antonowicza i Friszke (oznaczone w MPZP jako 6ZP) dz.ew: 160-2/245. Co do rozstawienia urządzeń do ćwiczeń – sugerowane lokalizacje podane na grafice.
Uzasadnienie:
Propozycja wybudowania dwóch gniazd (nie tylko dla mieszkańców osiedla). Umiejscowienie punktów na terenach rekreacyjnych „starej” części osiedla Generałów i terenu oznaczonego 6ZP w MPZP – zwyczajowo nazwanym Parkiem Zacisze to najlepsze miejsca do rekreacyjnego uprawiana aktywności fizycznej. Mieszkańcy w trakcie wielu spotkań wykazywali zainteresowanie powstałymi na terenie Olsztyna miejscami (przyjazną przestrzenią publiczną) – składając ustne wnioski do Rady Osiedla Generałów z prośbą o właściwe/ergonomiczne/przyjazne urządzenie tego typu miejsc. Realizowane zadanie rozwiąże częściowy problem z dostępnością infrastruktury sportowo/rekreacyjnej na Osiedlu Generałów – jako gminny funkcjonuje jedynie zrealizowany w ramach pierwszej edycji OBO Street workout. Siłownie lokalne pozwolą na integrację międzypokoleniową – są to urządzenia z których mogą i chcą korzystać zarówno nastolatkowie jak i osoby w podeszłym wieku.
Osoby korzystające z terenu w Parku Zacisze skierowały wniosek o zamontowanie przenośnych bramek do piłki nożnej – dotychczasowe działania mieszkańców i Rady Osiedla Generałów doprowadziły część działki 160-2/245 położonej u zbiegu ulic Bukowskiego, Antonowicza i Friszke do stanu pozwalającego na rekreacyjne kopanie piłki. Doposażenie terenu w trawiaste boisko do siatkówki (zakup słupków i siatki) pozwoli powiększyć ofertę rekreacyjną terenów Parku Zacisze. Osiedle Generałów rozrosło się w kierunku południowym bez zapewnienia przestrzeni publicznej – presja deweloperów doprowadziła do zabudowania praktycznie całej przestrzeni bez pozostawienia miejsca do wypoczynku i rekreacji (kilka piaskownic i pseudo placów zabaw nie zaspakaja potrzeb mieszkańców) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury – takie możliwości daje zlokalizowanie zadań z wniosku zarówno w „starej części” osiedla Generałów jak i Parku Zacisze. Dzięki skomunikowaniu terenu parkowego poprzez drogę z płyt (długość dojścia z osiedla przy Pimpickiego ~850m, dojście z Zacisza ~860m,) bezpośrednie dojście poprzez obecnie funkcjonujące skróty do odległości rzędu 300-500 metrów pieszo (3-5 minut marszu). Podjęte działania przez mieszkańców wspomagane przez Radę Osiedla Generałów doprowadziły do ucywilizowania terenu i możliwość jego dalszego, stopniowego zagospodarowania (wycięcie skupisk krzaków i rozrastających się samosiewek drzew, pierwsze cięcia roślinności – ograniczenie rozrostu chwastów). Obecnie teren jest oświetlony z 3 miejsc – od ulic Friszke, Antonowicza i Bukowskiego.
Rodzice dzieci w wieku do lat 8-10 wskazują na następujące potrzeby – doposażenie w pierwszej kolejności: huśtawki (wskazane we wniosku również dla najmniejszych dzieci – z zabezpieczeniem przed wypadnięciem) oraz dodatkowe elementy – dopełnienie oferty, dla rodziców korzystających z urządzeń fitness.
Obecne prowadzone zabiegi pielęgnacyjne na terenie Parku Zacisze doprowadziły do zatrzymania rozrostu krzewów. Konieczny jest zakup urządzeń do wykaszania roślinności (na boiskach zabiegi nie rzadziej w okresie wegetacji niż raz na dwa tygodnie) – obecny system wypożyczania urządzeń jest kłopotliwy organizacyjnie (czas dowozu sprzętu jest dłuższy niż sam czas koszenia) – zatem zasadne jest doposażenie Rady Osiedla Generałów w wykaszarkę i kosiarkę zgodnie z wykazem tabela 5.
Urządzenia fitness – zostały opracowane na podstawie katalogu firmy NOVUM i indywidualnej wyceny (odpowiedź na zapytanie) część dotyczące wyposażenia sportowego została określona na podstawie katalogu romisport.pl. Doposażenie Rady Osiedla w narzędzia ogrodnicze do utrzymania Parku Zacisze: sporządzenie wniosku nastąpiło na podstawie dotychczas prowadzonych testów (3 akcje koszenia – uznano za najpraktyczniejszy sprzęt: kosiarka (napęd z regulacją prędkości koszenia, koła napędowe tylne, szerokość koszenia minimum 48 cm, funkcja rozdrabniania trawy, regulacja wysokości koszenia, wyrzut boczny, składany uchwyt [ułatwiający magazynowanie], opcja ułatwionego czyszczenia poprzez dołączenie węża z wodą) lub sprzęt wydajniejszy; wykaszarka z osprzętem model o mocy minimum 2kW, (ergonomiczne szelki rozkładające ciężar wykaszarki, pompka paliwa, regulowany uchwyt, tłumienie drgań) lub o większej mocy ze względu na ukształtowanie terenu. Dysponowanie sprzętem do koszenia pozwoli Radzie Osiedla Generałów i mieszkańcom w najbardziej ergonomiczny i ekonomiczny sposób dopasować częstotliwość i zakres koszenia do potrzeb. Dotychczas prowadzone akcje wiązały się z ogromnym wysiłkiem logistycznym.
Jeśliby władze miasta zechciały przejąć odpowiedzialność za akcję utrzymania terenu, to zamiast zakupu narzędzi ogrodniczych można by przeznaczyć te środki na inny cel.
Zdjęcia poglądowe pozwolą lepiej umotywować zasadność wprowadzenia zakupu sprzętu, a dotychczasowe akcję zapewniają przeszkoloną ekipę do obsługi.

Zdjęcia w załącznikach.

Przeprowadzenie akcji pielęgnacyjnych pozwala wszystkim w należyty sposób korzystać z przestrzeni publicznej. Planowane przez miasto wybudowanie zbiornika retencyjnego przy pomocy środków zewnętrznych tylko poprawi atrakcyjność rozwiązań.

Opracowanie danych do części placu zabaw – opracowane na podstawie oferty firmy placezabaw.com – ustawienie zestawu o wymiarach projektowych 17x10m nie będzie stanowiło problemu na terenie należącym do gminy Olsztyn o powierzchni 2,55ha (tyle zgodnie z dostępnymi danymi powierzchni przeznaczono pod Park Zacisze)

Właściwe utrzymanie terenu (proponowany sprzęt) pozwoli również część przeznaczyć dla zabawa całych rodzin wraz z czworonogami.
Co do cen i szczegółowych rozwiązań technicznych możliwe zmiany związane z prowadzeniem procedur przez gminę.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 I. Siłownia pod chmurką cz.I 37099 zł
2 I. Siłownia pod chmurką cz.II 38859 zł
3 Doposażenie terenów Parku Zacisze 34042 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu