Idź do treści

19. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA O DŁUGOŚCI 132 M I SZEROKOŚCI 2,4 M.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pieczewo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wymiana nawierzchni chodnika o wymiarach 132 m. i szerokości 2,4 m. ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania z ulicy Wachowskiego wzdłuż ulicy Turkowskiego do śmietnika zlokalizowanego przy budynku nr. 3 ul. Turkowskiego w Olsztynie (Pieczewo). Zakres prac to: demontaż istniejącej nawierzchni i ułożenie polbruku oraz obrzeży.
Lokalizacja:
ulica Turkowskiego wzdłuż budynku mieszkalnego nr 3 na odcinku od skrzyżowania z ulicy Wachowskiego do śmietnika.
Uzasadnienie:
Istniejąca nawierzchnia chodnika jest w fatalnym stanie szczególnie na odcinku 35 m. od skrzyżowania z ulicą Wachowskiego. Stan nawierzchni w/w odcinka praktycznie utrudnia chodzenie szczególnie osobom niepełnosprawnym oraz z małymi dziećmi. Na odcinku tym było już kilka wypadków skręcenia kończyn dolnych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt techniczny 5000 zł
2 Roboty budowlano-montażowe 105000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu