Idź do treści

2. DOKOŃCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. IWASZKIEWICZA WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podgrodzie
Status: Zgłoszony
Opis:
Budowa ścieżki rowerowej o długości ok. 120 metrów o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem wykonanym z nawierzchni kostki betonowej niefazowanej o tej samej długości wzdłuż ul. Iwaszkiewicza. Elementem dodatkowym inwestycji jest również przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy zgodnie z istniejącym projektem Wydziału Inwestycji Miejskich UM Olsztyna z 2017 r. bez jego zmian. Z ostrożności wnioskodawca zastrzega, że może wystąpić konieczność przeprojektowania planowanej inwestycji w postaci wydzielenia dokumentacji, stąd w jego ocenie może okazać się niezbędnym zarezerwowanie środków w kwocie 6 000 zł.
Lokalizacja: Ścieżka rowerowa usytuowana jest w pasie drogowym ul. Iwaszkiewicza od wysokości budynku Iwaszkiewicza 33 do zjazdu do budynku nr 27 przy przejściu dla pieszych koło Szkoły Podstawowej nr 29 (działki w obrębie 110 o nr: 64/22, 57/1 i 56/4). Planowana inwestycja jest położona na nieruchomościach należących do Olsztyna.
Uzasadnienie:
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jak również poprawi komfort życia mieszkańców Osiedla Podgrodzie. Ograniczy szkody na mieniu użytkowników pasa drogowego. Poprawi kondycję zdrowotna mieszkańców poprzez zwiększenie długości wydzielonych dróg rowerowych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Budowa ścieżki rowerowej bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki betonowej oraz modernizacja miejsc p 200000 zł
2 Projekt sporządzony na zlecenie UM Olsztyna, ewentualne korekty projektu 6000 zł
Razem 206000 zł
Zdjęcie projektu