Idź do treści

2. DOKOŃCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. IWASZKIEWICZA WRAZ Z LIKWIDACJĄ MIEJSC POSTOJOWYCH

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podgrodzie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Budowa ścieżki rowerowej o długości ok. 120 metrów o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem wykonanym z nawierzchni kostki betonowej niefazowanej o tej samej długości wzdłuż ul. Iwaszkiewicza.
Lokalizacja: Ścieżka rowerowa usytuowana jest w pasie drogowym ul. Iwaszkiewicza od wysokości budynku Iwaszkiewicza 33 do zjazdu do budynku nr 27 przy przejściu dla pieszych koło Szkoły Podstawowej nr 29 (działki w obrębie 110 o nr: 64/22, 57/1 i 56/4). Planowana inwestycja jest położona na nieruchomościach należących do Olsztyna.
Ogólnodostępność:
Inwestycja jest realizowana na nieruchomościach należących do Miasta w pasie drogi publicznej, toteż spełniony jest wymóg ogólnodostępności dla użytkowników inwestycji.
Uzasadnienie:
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jak również poprawi komfort życia mieszkańców Osiedla Podgrodzie. Poprawi kondycję zdrowotną mieszkańców poprzez zwiększenie długości wydzielonych dróg rowerowych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Budowa ścieżki rowerowej bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki betonowej 200000 zł
2 Projekt sporządzony na zlecenie UM Olsztyna, ewentualne korekty projektu 6000 zł
Razem 206000 zł
Zdjęcie projektu