Idź do treści

20. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I SCHODÓW TERENOWYCH PRZY BUDYNKU RADIOWA 31.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
1. Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika, obrzeży trawnikowych i krawężników.
2. Ustawienie nowych krawężników i obrzeży trawnikowych.
3. Uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie.
4. Ułożenie nowej nawierzchni chodników z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej.
5. Rozbiórka i wykonanie nowych schodów terenowych z kostki polbrukowej.
6. Wywiezienie zdemontowanych elementów chodników i schodów.
7. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.
Remont chodników i schodów na działkach 27- 37/1 i 27- 27/21.
Uzasadnienie:
Zgłoszone do remontu chodniki i schody terenowe, zlokalizowane przy końcu ulicy Radiowej umożliwiają dojście mieszkańców osiedla do parku w którym zlokalizowany jest plac zabaw i korty tenisowe. Z chodników korzystają w większości ludzie starsi i młode mamy z małymi dziećmi.
Remont nawierzchni spowoduje :
- wyeliminowanie zagrożeń nieszczęśliwych wypadków wynikających ze zdewastowanej nawierzchni,
- poprawę estetyki ulicy Radiowej w bezpośrednim sąsiedztwie parku i rozgłośni radiowo- telewizyjnej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana nawierzchni chodników 85000 zł
2 Remont schodów terenowych 20000 zł
3 Dokumentacja 5000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu