Idź do treści

20. STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W PARKU CENTRALNYM

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Projekt przewiduje wydzielenie strefy sportowej w Parku Centralnym w okolicy ul. Niepodległości. Miejsce to znajduje się w odizolowanej przestrzeni co sprawi iż spokój osób przebywających w parku nie zostanie zakłócony. Pierwszym etapem będzie utworzenie skateparku. Będzie to obiekt nowoczesny i atrakcyjny wizualnie spójny z otaczającą architekturą.

Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla młodzieży z całego miasta. W Parku Centralnym brakuje przestrzeni , która umożliwiałaby aktywną formę wypoczynku. Korzystanie z tego obiektu, pozwoli jego użytkownikom rozwijać ich umiejętności sportowe. W przyszłości Elementy oraz sam skatepark będzie wybudowany za pomocą technologii betonu monolitycznego. Wizualizacja przedstawia przykładową koncepcję, docelowy projekt skateparku zostanie skonsultowany z użytkownikami na etapie projektowania. Lokalizacja projektu - część działki 48/13.
Ogólnodostępność:
Teren Parku Centralnego jest dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta
Uzasadnienie:
Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na niewystarczającą ilość podobnych obiektów w mieście. Jest to też odpowiedź na prośby dzieci i młodzieży dotyczące stworzenia strefy sportowej w Parku Centralnym.
Realizacja projektu doprowadzi do większej integracji społeczeństwa, jednocześnie każdy odnajdzie w Parku Centralnym swoją przestrzeń, zarówno osoby starsze, dzieci czy młodzież. Wydzielenie strefy sportowej sprawi iż centralna część parku zyska ciszę i spokój.
Projekt przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Zagospodarowanie parku pozwoli wpłynąć na jego rozwój, w przyszłości przestrzeń sportową można rozszerzyć poprzez rozbudowę skateparku , wydzielenie boiska do koszykówki, piłki siatkowej itp. Stworzenie takiej przestrzeni sprawi iż młodzież zaprzestanie korzystania z miejsc niebezpiecznych i nieprzystosowanych , niszcząc mienie publiczne. Skatepark wpłynie pozytywnie na okolicę, spopularyzuje ją oraz świetnie się w nią wkomponuje.
Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt skateparku 20000 zł
2 Przygotowanie terenu 30000 zł
3 Wykonanie skateparku w technologii betonu monolitycznego 450000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu