Idź do treści

21.BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY ODCINKU ULICY MARII ZIENTARY - MALEWSKIEJ.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zielona Górka
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Budowa chodnika dla pieszych o szerokości ok. 1,5 m, przy ulicy Marii Zientary – Malewskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulica Letnią do skrzyżowania z ulicą Zimową.
W przypadku braku środków na realizację całego odcinka, wnosimy o budowę części chodnika, do wyczerpania dostępnych funduszy.
Uzasadnienie:
Odcinek drogi przy ul. Zientary Malewskiej (od skrzyżowania z ulicą Zimową do skrzyżowania z ulica Letnią) jest często uczęszczany przez pieszych. Droga ta stanowi jedyne dojście do przystanku autobusowego linii nr 116 (Karolin) – mieszkańców (w tym młodzieży szkolnej) ulicy Zimowej, pracowników „Indykpolu”, jak również „działkowiczów” posiadających tutaj swoje ogródki działkowe. Z powodu braku chodnika piesi przemieszczają się ta trasa idąc brzegiem ruchliwej ulicy.

Ze względu na bardzo duży ruch samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych na tym odcinku, przebycie tej drogi np. przez dojeżdżające autobusem do szkoły dzieci – stanowi bezpośrednie zagrożenia dla życia. Wybudowanie chodnika dla pieszych znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zielona Górka oraz innych mieszkańców Olsztyna dojeżdżających tu np. do pracy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Budowa chodnika o szerokości 1,5 m 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu