Idź do treści

21. SCHODY ORAZ CHODNIK POMIĘDZY ULICAMI ZNANIECKIEGO/KRAUTFORSTA/OLSZEWSKIEGO/ZARUSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Brzeziny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Obręb geodezyjny 112, działka nr 14/104 (właściciel Gmina Olsztyn) oraz działka 165/80 (właściciel Gmina Olsztyn). Na gruntach Gminy Olsztyn przejście dla pieszych łączące ulice Znanieckiego, Krautforsta, Olszewskiego i Zaruskiego; częściowo jako chodnik, częściowo jako schody (wraz z podjazdami) oraz oświetleniem.
Ogólnodostępność:
Efektem realizacji będzie udostępnienie wszystkim mieszkańcom Olsztyna, a także gościom odwiedzającym osiedle Brzeziny oświetlonych schodów oraz chodnika łączącego obie części osiedla (górną i dolną).
Uzasadnienie:
Oświetlone schody (wraz z podjazdem dla wózków) oraz chodnik pomiędzy ul. Znanieckiego, ul. Krautforsta, ul. Olszewskiego, a ul. Zaruskiego umożliwią mieszkańcom dolnej części Brzezin dojście do okolicznych przystanków tramwajowych, autobusowych, przychodni lekarskich i przychodni rehabilitacyjnych, sklepów wielkopowierzchniowych (Auchan, Galeria Warmińska, Media Markt, OBI), a także dzieciom i młodzieży dojście do placu zabaw oraz szkoły (Szkoła Podstawowa nr 25 Oddział Integracyjny w Olsztynie jako szkoła obwodowa dla kilku roczników dzieci z Brzezin).
Jednocześnie wykonanie inwestycji połączy obie części Brzezin (tzw. dolną i górną), co umożliwi mieszkańcom górnej części korzystanie z infrastruktury dolnej części (m.in. pętla autobusowa, plac zabaw, sklep Społem, stacja roweru miejskiego, siedziba Rady Osiedla).
Ponadto wskazać należy, że trwające zabudowanie działek przy ul. Krautforsta uniemożliwi wkrótce mieszkańcom dolnej części Osiedla Brzeziny korzystanie z infrastruktury transportowej, handlowej oraz rekreacyjnej zlokalizowanej od strony ul. Sikorskiego. Uniemożliwi także przemieszczanie się mieszkańców górnej części Osiedla Brzeziny w kierunku centrum osiedla. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy korzystają z dzikich, niebezpiecznych, przejść po prywatnych niezabudowanych działkach. Jednakże wkrótce nawet dzikie przejścia zostaną zabudowane.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt i budowa chodnika 50000 zł
2 Projekt i budowa schodów z podjazdem 60000 zł
3 Projekt i budowa oświetlenia 50000 zł
Razem 160000 zł
Zdjęcie projektu