Idź do treści

22. REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWY PRZEJŚĆ MIĘDZY ULICAMI

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Brzeziny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Realizacja projektów budowy przejść między następującymi ulicami:
1. ul. Dubiskiego i ul. Wawrzyczka
2. ul. Wadowskiego i ul. Wawrzyczka
Uzasadnienie:
Są to przejścia nieurządzone o nawierzchni gruntowej. Zbudowanie ich jest częścią porządkowania układu komunikacyjnego na osiedlu Brzeziny. Projekty techniczne wymienionych przejść są już wykonane.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 przejście ul. Dubiskiego i ul. Wawrzyczka 55000 zł
2 przejście ul. Wadowskiego i ul. Wawrzyczka 55000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu