Idź do treści

22. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I SCHODÓW TERENOWYCH PRZY BUDYNKU RADIOWA 31

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
1. Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnikowych, obrzeży trawnikowych i krawężników.
2. Wykonanie podbudowy.
3. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki polbrukowej na podsypce cementowo-piaskowej z ustawieniem nowych krawężników i obrzeży trawnikowych.
4. Rozbiórka zniszczonych i wykonanie nowych schodów terenowych z kostki polbrukowej.
5. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.
Ogólnodostępność:
Zgłoszone do remontu chodniki i schody terenowe, zlokalizowane przy ulicy Radiowej, umożliwiają dojście mieszkańcom osiedla do parku w którym znajduje się plac zabaw i korty tenisowe. Z chodników korzystają w większości ludzie starsi i młode mamy z małymi dziećmi
Uzasadnienie:
Remont chodników i schodów terenowych spowoduje wyeliminowanie zagrożeń nieszczęśliwych wypadków wynikających ze zdewastowanej nawierzchni oraz poprawi estetykę ulicy Radiowej w bezpośrednim sąsiedztwie parku i rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Dokum. techniczna 5000 zł
2 Remont chodników 120000 zł
3 Remont schodów terenowych 15000 zł
Razem 140000 zł