Idź do treści

23. KONTYNUACJA ZAGOSPODAROWANIA BYŁEGO BOISKA ASFALTOWEGO ULICA PANA TADEUSZA/DWORCOWA - DOKOŃCZENIE PROJEKTU NR 70 Z IV EDYCJI OBO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pojezierze
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Kontynuacja – dokończenie projektu nr 70 z IV edycji OBO. Na tym terenie powstały schody, alejki oraz zostało ustawione oświetlenie. Na terenie niezbędne jest zasadzenie trawy oraz innej zieleni, ustawienie elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz budowa altanki – wiaty z ławkami
Umocnienie i uporządkowanie skarpy pomiędzy budynkiem Pana Tadeusza 2, a boiskiem oraz posadzenie zieleni wysokiej – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ul. Dworcowa w Olsztynie. Uporządkowanie terenu oraz nasadzenie zieleni „pod choinkami” przed blokiem ul. Pana Tadeusza 2
Lokalizacja:
byłe boisko asfaltowe przed budynkiem pana Tadeusza nr 2
Uzasadnienie:
Realizacja tego projektu pozwoli na dokończenie inwestycji z 2016 roku, na które zostało przeznaczonych za mało środków.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 wiata, altanka 25000 zł
2 ławki parkowe 8 szt. x 500 zł. 4000 zł
3 zieleń, zieleń wysoka, uporządkowanie skarpy oraz terenu przed budynkiem Pana Tadeusza 2 81000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu