Idź do treści

24. BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA ORAZ ODCINKA DROGI UL.WCZASOWEJ OD UL.BAŁTYCKIEJ DO UL.STANISŁAWA HOZJUSZA.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Likusy
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Położenie nowego dywanika asfaltowego na odcinku drogi ul.Wczasowej od skrzyżowania z ul.Bałtycką do przejazdu kolejowego przy ul. Kardynała Stanisława Hozjusza. Zwężenie drogi z jej lewej strony aby umożliwić wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego oraz dojazdów na sąsiadujące posesje. Remont istniejącego chodnika z prawej strony ul. Wczasowej od ul. Bałtyckiej do ul.Wędkarskiej. Po lewej stronie wnioskowanej do remontu drogi na wysokości torów kolejowych znajdują się działki z niezagospodarowanym terem ( działki o nr: 286201_1.0040.18 ; 286201_1.0040.17). Dużą ich część zajmuje nadający się do rozbiórki nieukończony budynek. Zakresem proponowanej inwestycji jest wyburzenie budynku oraz zagospodarowanie terenu poprzez niwelację terenu i wykonanie nasadzeń.
Uzasadnienie:
Projekt dotyczy oś. Likusy ale z remontu najbardziej skorzystają bezpośrednio mieszkańcy osiedla Redykajny, z których wielu omija ten odcinek drogi z powodu tragicznego stanu nawierzchni. Budowana ścieżka rowerowa uzupełni brakujący fragment i połączy już istniejące drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bałtyckiej i ul.Kardynała Stanisława Hozjusza. Zmotoryzowani mieszkańcy oś. Likusy i reszta mieszkańców miasta otrzyma komfortowy dojazd do oś. Redykajny. Właściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z wnioskowaną inwestycją otrzymają chodnik i utwardzone dojazdy do swoich posesji, w tym momencie pozostają jedynymi w tej części osiedla, którzy ich nie posiadają. Dodatkowo pozostali mieszkańcy oś. Likusy skorzystają na inwestycji poprzez zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach, którymi kierowcy z sąsiedniego osiedla omijają wnioskowany do remontu odcinek drogi. Poprzez zagospodarowanie terenu sąsiadującego z drogą uzyska się estetyczną przestrzeń, która teraz do takiej zdecydowanie sie nie zalicza.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana dywanika asfaltowego 63000 zł
2 Budowa ścieżki rowerowej asfaltowej 12000 zł
3 Budowa i remont chodnika z kostki brukowej 12000 zł
4 Rozbiórka budynku i niwelacja terenu 10000 zł
5 Nasadzenia 3000 zł
Razem 100000 zł
Zdjęcie projektu