Idź do treści

25. SKATEPARK JAROTY – BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW MIEJSKICH PRZY S.P. 34.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest budowa skateparku dla dzieci i młodzieży Osiedla Jaroty. Budowa będzie opierała się wykonaniu posadzki betonowej ze szczelinami dylatacyjnymi na istniejącej nawierzchni asfaltowej w celu przygotowania placu pod montaż instalacji skateparku. Na posadzce betonowej będą zainstalowane elementy skateparku w postaci minirampy „halfpipe", rampy najazdowej „quarterpipe”, rampy najazdowej „bank” przeszkody „fun box” oraz rurek i skrzyni. W przypadku pozyskania dofinansowań z Ministerstwa Sportu lub projektów Unii Europejskiej skatepark zostałby rozbudowany o kolejne instalacje.

Lokalizacja

Do realizacji zadania wytypowane zostało nieużywane boisko asfaltowe przy S.P. nr 34 w Olsztynie, ulica Herdera 3, dz. nr 46/1, obręb 125.
Ogólnodostępność:
Działka nr 46/1, obręb 125 jest otoczona ogrodzeniem z pełnym, swobodnym, całodobowym dostępem od strony szkoły z wejściami po obu stronach ulicy Herdera oraz wjazdem od strony ul. Wiecherta. Teren nie ma charakteru zamkniętego i spełnia wymagania ogólnodostępności.
Projekt został zaakceptowany przez Dyrektora S.P. nr 34 Pana mgr Marka Wąsika.
Uzasadnienie:
Jaroty, jako największe osiedle mieszkaniowe Olsztyna nie posiada praktycznie żadnej otwartej, ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla młodzieży w wieku szkolnym. Korzystanie z „orlików” jest w dużej mierze ograniczone z uwagi na rezerwacje poczynione przez szkółki piłkarskie wyłączając je poniekąd z zasady ogólnodostępności.
Jedyna oferta odnosi się do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w postaci podwórkowych placów zabaw oraz osób dorosłych mających do dyspozycji dużą ilość siłowni „pod chmurką”.
Młodzież szkolna większość czasu spędza w miejscach przypadkowych, gdzie nie może liczyć na bezpieczeństwo lub w domach, co jeszcze bardziej ogranicza ich kulturę fizyczną.
W ostatnich latach zauważalny jest bardzo dynamiczny rozwój sportów miejskich, jak jazda na BMX, deskorolce, czy hulajnodze. Na wielu ulicach i podwórkach, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim można spotkać dziesiątki młodych ludzi na hulajnogach, czy rowerach BMX, którzy jeżdżą w miejscach do tego nie przystosowanych, a co za tym idzie potencjalnie niebezpiecznych.
Kolejnym, niezaprzeczalnym argumentem potwierdzającym potrzebę budowy skateparku na Jarotach jest obłożenie skateparku w Parku Kusocińskiego, który w pogodne dni jest zatłoczony przez kilkadziesiąt młodych osób, co tylko potwierdza potężne zapotrzebowanie na tego typu obiekty.
Ostatnim, nie mniej ważnym powodem jest rozwój sportu Skate oraz BMX, które zostały wpisane na listę sportów olimpijskich, co jeszcze bardziej może spopularyzować tę formę aktywności i zwiększyć zapotrzebowanie na sportową infrastrukturę.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Specyfikacja techniczna 6000 zł
2 Wykonanie posadzki betonowej - robocizna 30000 zł
3 Wykonanie posadzki betonowej – materiał – beton C30 44000 zł
4 Wykonanie elementów skateparku 215000 zł
Razem 295000 zł
Zdjęcie projektu