Idź do treści

25. ZAUŁEK OPTYMISTÓW – ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA U ZBIEGU ULIC PUSZKINA, ŻEROMSKIEGO I JAGIELLOŃSKIEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
W ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego chcielibyśmy podjąć następujące działania:
• Wykonanie nawierzchni gruntowej
• Wykonanie nawierzchni betonowej
• Elementy zabawowe: drewniane przeszkody, liny do wspinania, drewniane paliki, huśtawka
• Wykonanie miejsc rekreacyjnych z drewnianymi siedziskami
• Wykonanie miejsc parkingowych
• Wiata na rowery
• Wpusty
• Oświetlenie podwórka
• Zakup wiaty na śmieci
Wpisuje się to w koncepcje zagospodarowania podwórka przez studentów UWM w ramach Programu „Podwórka z Natury”, z którego środki nie wystarczą na kompleksowe prace na naszym podwórku.
Uzasadnienie:
Jesteśmy laureatami programu „Podwórka z Natury” 2018. Niestety ze względu na niewielkie środki jakie są dostępne w programie „PzN”nie uda nam się w całości zrealizować koncepcji zagospodarowania podwórka. Jest to tylko początek naszych prac, które wymagają uzupełnienia. W roku 2017 pisaliśmy pismo do Pana Prezydenta w sprawie zagospodarowania tego terenu. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, w którym Pan Prezydent ze względu na brak środków, odsyła nas do korzystania z lokalnych programów integrujących i wspierających inicjatywę mieszkańców. Dlatego właśnie liczymy na OBO. Pozyskanie środków z OBO pozwoliłoby nam w pełni zrealizować koncepcję zagospodarowania podwórka, a także stworzyć miejsce spełniające funkcje otwartego miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Wykonanie powyższych prac poprawi estetykę otoczenia oraz komfort mieszkańców.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt budowlany 6000 zł
2 Wykonanie nawierzchni gruntowej 38000 zł
3 Wykonanie nawierzchni betonowej 13000 zł
4 Wykonanie miejsc parkingowych 20000 zł
5 Oświetlenie podwórka 9000 zł
6 Wiata na śmieci 9000 zł
7 Wykonanie miejsc rekreacyjnych z siedziskami 3000 zł
8 Wpusty 7000 zł
9 Wiata na rowery 4000 zł
10 Elementy zabawowe: drewniane przeszkody, liny do wspinania, drewniane paliki, huśtawka 1000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu