Idź do treści

26. "DZIECI I SENIORZY RAZEM - PLAC ZABAW I BIBLIOTEKA ŁĄCZĄ POKOLENIA"

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Doposażenie placu zabaw, mini boisko dla najmłodszych z bramkami oraz audiobooki (książki mówione) do biblioteki. Plac zabaw i biblioteka to miejsca w naszej okolicy, gdzie spotykają się seniorzy z dziećmi. Bardzo często dziadkowie i babcie opiekują się wnukami i przebywają z nimi na placu zabaw lub w bibliotece. Mini boisko służyłoby najmłodszym dzieciom, które gdy podrosną, korzystać będą z pobliskiego orlika. Audiobooki adresowane są do dorosłych, zwłaszcza starszych osób, które mają często problemy zdrowotne ze wzrokiem, ale także dla najmłodszych czytelników, którzy jeszcze nie umieją czytać.
Ogólnodostępność:
Uzasadnienie:
Osiedlowy plac zabaw u zbiegu ulic Zamenhofa 9 i Wrocławskiej jest miejscem, które cieszy się szczególnym powodzeniem. Brakuje jednak na nim boiska, bo dzieci przynoszą tam własne piłki i usiłują bawić się przeszkadzając innym. Widzimy również ewidentny brak przyrządów np. zabawki linowej dla trochę starszych (7-10 lat). Dzieci poznają tu zasady funkcjonowania w grupie. Aktywna zabawa na świeżym powietrzu sprzyja ich fizycznemu rozwojowi i jest alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem i telewizorem, co z kolei wpływa niekorzystnie na sylwetkę powodując wady postawy i otyłość. Trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice, i wnuki integrują się, uczą empatii. Dorosły z książką lub audiobookiem to dobry przykład dla młodego pokolenia, bo książka uczy, bawi i ma funkcje terapeutyczne. Bibliotece brakuje środków na nowoczesne formy przekazu, jakim są audiobooki, poszukiwane zarówno przez seniorów, zapracowanych rodziców, jak i dzieci. Wszelkie zabawy na placu sprzyjają zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Audiobooki 8000 zł
2 Bramki 4000 zł
3 pozostałe wyposażenie placu zabaw do kwoty limitu 98000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu