Idź do treści

26. REMONT CHODNIKA - UL. GĘBIKA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pieczewo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Remont chodnika w pasie drogowym ul. Gębika (strona parzysta) od nr 2A do 22, nr ewid. dz. 19 obręb 161-Olsztyn, polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową typu polbruk wraz z wymianą obrzeży i krawężników oraz uporządkowanie zieleni na trawnikach pomiędzy chodnikiem a ulicą. Orientacyjna powierzchnia chodnika o szerokości 1,80 m w planowanym zadaniu wynosi 780 m2. W kalkulacji przyjęto koszt jednostkowy 250 zł/m2.
Ogólnodostępność:
Chodnik jest ogólnodostępny, leży w pasie drogowym ul. Gębika, na działce należącej do Gminy Olsztyn.
Uzasadnienie:
Uzasadnieniem projektowanego zadania jest fatalny stan nawierzchni jednej z głównych arterii pieszych na osiedlu Pieczewo. Chodnik stanowi dla mieszkańców osiedla łącznik do przystanków komunikacji miejskiej usytuowanych na ul. Wilczyńskiego i Witosa, a także do szkół, przedszkoli i ośrodków zdrowia. Obecny stan nawierzchni, jej nierówności i zapadliska nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z niego. Po deszczach w zapadliskach tworzą się ogromne kałuże. Nieprowadzona i zaniedbana zieleń (drzewa i krzewy) na trawnikach skutecznie blokuje dopływ światła z lamp ulicznych, co skutkuje niedostatecznym doświetleniem chodnika, a tym samym negatywnie wpływa na bezpieczeństwo jego użytkowania.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową wraz z obrzeżami i krawężnikami 195000 zł
2 Uporządkowanie zieleni 5000 zł
3 Dokumentacja projektowa 5000 zł
Razem 205000 zł
Zdjęcie projektu