Idź do treści

27. ŁĄKI KWIETNE W NASZYM MIEŚCIE

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Przedmiotem zadania jest założenie pięciu łąk kwietnych na terenie miasta oraz ustawienie na każdej z nich (z wyjątkiem łąki w pasie drogowym ul. Tuwima) drewnianego hotelu dla owadów oraz tablicy informacyjnej prezentującej najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki.

Lokalizacje
1. Wyspa zieleni po obu stronach chodnika, przy pętli autobusowej, na zbiegu ulic Janowicza i Witosa (dz. nr 125-87 i 125-94/4 – trwały zarząd ZDZiT) – ok. 1100 m2.
2. Pas zieleni przy drodze technicznej na ul. Sielskiej (dz. nr 35-15/17, 35-15/36 – trwały zarząd ZDZiT) – ok. 1400 m2.
3. Wejście na teren zielony przylegający do pływalni, od strony ul. Obiegowej i Uranii (dz. nr 75-2/2, 109-112/7 – trwały zarząd ZDZiT oraz dz. nr 109-112/8 – trwały zarząd OSiR) – ok. 2600 m2.
4. Fragment Parku Centralnego od strony ul. Niepodległości (69-16/3 – administracja ZDZiT) – ok. 2000 m2.
5. Środkowy pas drogowy na ul. Tuwima (dz. nr 107-3/2, 107-5/6, 112-12/7, 112-11/5, 112-7/1, 107-5/4, 112-366/2, 112-2/1, 112-1/41, 110-74/11, 110-74/16, 110-73/5 – trwały zarząd ZDZiT) – ok. 4100 m2.
Łączna powierzchnia łąk wyniesie 11 200 m2.
Ogólnodostępność:
TAK (z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduje się w publicznej przestrzeni miejskiej)
Uzasadnienie:
W świetle zachodzących zmian w przyrodzie, miasta stają się enklawami życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności, dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą, a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza, przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów w sezonie, oszczędzamy fundusze oraz sprzyjamy mieszkańcom, którym przeszkadzają hałasujące kosiarki. Łąki nie wymagają także podlewania, ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw.
Ponadto łąki posiadają walory estetyczne i edukacyjne. Mieszkańcy będą mogli nacieszyć oczy barwnymi kwiatami i obserwować piękno owadów je odwiedzających. Skorzystają także rodzice z dziećmi lub nauczyciele z uczniami, chcący przybliżyć podopiecznym zagadnienia związane z bioróżnorodnością i ekologią.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni 112000 zł
2 Spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego 56000 zł
3 Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie 56000 zł
4 Wysiew nasion z materiałem wypełniającym 168000 zł
5 Wałowanie terenu 56000 zł
6 Tabliczka informacyjna stojąca, niska - wysokości 40 cm (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną fol 1600 zł
7 Hotel dla owadów 3200 zł
8 Jeden zabieg odchwaszczania ręcznego w pierwszym roku 33600 zł
9 Jeden zabieg koszenia wraz z wywozem i utylizacją urobku 11200 zł
Razem 497600 zł
Zdjęcie projektu