Idź do treści

28. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z PŁYTEK NA KOSTKĘ BRUKOWĄ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kormoran
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Demontaż nawierzchni ze starych płytek chodnikowych wraz z krawężnikami i ułożenie nowych krawężników i nowej nawierzchni z kostki brukowej
Ogólnodostępność:
Z chodników korzystają mieszkańcy osiedla Kormoran oraz osoby przechodzące do Szpitala Dziecięcego, bo chodniki są traktowane jako skrót od ulicy Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej, oraz osoby korzystające z domu handlowego "Victor".
Uzasadnienie:
Przedmiotowe chodniki położone zostały w latach 80-tych i do chwili obecnej nie były remontowane, znajdują się w fatalnym stanie technicznym. Płytki chodnikowe są b. mocno zniszczone, popękane a nawet połamane, dlatego też kwalifikują się do wymiany. Wystające nierówności stwarzają zagrożenie dla użytkowników w szczególności dla osób starszych, a stan chodnika był już przyczyną potknięć i upadków kilku osób starszych, a proces gojenia w tym wieku jest długi i bolesny
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie projektu 15000 zł
2 Wykonanie nowej nawierzchni wraz z krawężnikiem 182650 zł
Razem 197650 zł