Idź do treści

29. ŚWIATŁO DLA GUTKOWA – OŚWIETLENIE ULIC JERZYKA, SKOWRONKA, WRÓBLA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Gutkowo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Projekt zakład wykonanie ~13 latarni na długości ~500 m w ciągu ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla. W przypadku analizy dokonanej na etapie projektowania wykazującej, że w ramach środków możliwe jest wykonanie większej ilości latarni, planuje się wykonanie tylu punktów na ile wystarczy środków.
Lokalizacja
Na działkach drogowych gminnych nr 143, 144, 112, 116 obręb 139 – ulice Jerzyka, Skowronka, Wróbla w Olsztynie
Uzasadnienie:
Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz gości.
Od lat mieszkańcy ulic Wróbla, Jerzyka, Skowronka borykają się z problemem ciemnych ulic. Mieszkańcy szczególnie obawiają się o dzieci, które po ciemku muszą pokonać drogę do i ze szkoły lub zajęć pozalekcyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na naszych ulicach pojawiają się dziki. Brak oświetlenia powoduje, że na naszych ulicach jest niebezpiecznie. Najbardziej uciążliwe jest to w okresie jesienno-zimowym. Brak chodników, nawierzchni drogi i przede wszystkim oświetlenia powoduje, że łatwo o kontuzję, gdy wpada się w dziurę, ślizga po kałużach i błocie. Dla wielu osób stresujące jest chodzenie po zmroku, gdyż trudno rozpoznać nadchodzących z naprzeciwka. Piesi są niewidoczni – także dla jadących samochodów.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Dostawa i montaż kompletu latarń 42000 zł
2 Budowa linii kablowej oświetleniowej 37000 zł
3 Pozostałe koszty np. układ sterujący, modernizacja szafy 21000 zł
4 Projekt 10000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu