Idź do treści

31. PODWÓRKO U KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Grunwaldzkie
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przedmiotem zadania jest wyrównanie, odwodnienie terenu i ułożenie kostki brukowej pod miejsca parkingowe. Obecnie jest to teren podmokły, nie odprowadzana z podwórka woda deszczowa koroduje i pogłębia zawilgocenie piwnic i fundamentów, a nawet ścian kamienicy znajdującej się w Gminnym Rejestrze Zabytków. Drenaż podwórka, utwardzenie gruntu i ułożenie kostki brukowej zdecydowanie poprawi jakość otoczenia. Poszczególne etapy zadania to: wyrównanie terenu, wykonanie sieci odwadniającej, wpustów żeliwnych oraz studzienki ściekowej; wykonanie spadków, ułożenie kostki brukowej i okrawężnikowanie placu.
Uzasadnienie:
Obecnie mieszkańcy podwórka borykają się z problemem stojącej wody deszczowej pod budynkiem, a wykonanie odwodnienia terenu nie jest możliwe do realizacji przez Gminę Olsztyn w normalnym trybie. Rozmoczony teren uniemożliwia parkowanie aut na podwórzu. Auta parkowane są na chodniku, co niestety sukcesywnie go niszczy. Tak jak wspominano wcześniej- stojąca woda deszczowa wchodzi również w fundamenty i ściany budynku pogarszając jego stan. Jest to budynek zabytkowy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 wykonanie odwodnienia terenu zgodnie z projektem 25000 zł
2 wyrównanie terenu 1600 zł
3 utwardzenie terenu 3500 zł
4 ułożenie kostki brukowej i krawężników 33700 zł
Razem 63800 zł
Zdjęcie projektu