Idź do treści

31. ZIELONE ZATORZE

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wprowadzenie zieleńców z bylinami, krzewami, przedogródków wzdłuż kamienic oraz niewielkich skwerów do przestrzeni miejskiej Zatorza. Projekt jest jedynie wstępem do zmian na Zatorzu, zmian na lepsze. Zapoczatkujmy, na razie, w kilku wybranych miejscach poprawę jakości zieleni. Dalsze etapy moga byc kontynuowane zarówno poprzez współdziałanie Wspólnot mieszkaniowych z Urzedem Miasta jak i jako zadania Gminy Olsztyn z budżetu miasta.
Na załączonych zdjęciach (z realizacji z naszego miasta) pokazano jakiego typu miałyby to być zieleńce, skwery czy przedogródki. Takie przedogródki zostały już wprowadzone na ul. Żeromskiego,wraz z ozdobnym płotkiem czy jako przykład zielenieca z drzewami na ul. Kopernika lub skwer przy Kętrzyńskiego.
Ogólnodostępność:
Tereny te są ogólnodostępne, Zarówno zieleńce jak i przedogródki leżą w pasach drogowych, nie przewiduje się grodzenia skwerów, każdy mieszkaniec będzie mógł z nich korzystać
Uzasadnienie:
W obliczu zmian klimatycznych, których skutki odczuwamy już dziś ( tworzenia się miejskiej wyspy ciepła), to każdy dodatkowy fragment zieleni w mieście wpływa, nie tylko na poprawę estetyki, podniesienie tym samym wartości nieruchomości ale i polepsza komfort mieszkania.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 ul. Moniuszki przy numerach 21 i 23 -140m2 70000 zł
2 al. Wojska Polskiego 50 -100m2 50000 zł
3 ul. Limanowskiego przedogródki bud. nr 18i20-100m2 50000 zł
4 ul. Kasprowicza - zieleńce bud. o nr. 4,14a,14b,16a -zieleńce z drzewami - 312 m2 106000 zł
5 ul. Puszkina -przedogródki bud. 2,4 - około 100m2 50000 zł
6 Niedziałkowskiego - zieleńce wzdłuż ulicy wraz ze skwerem przy skrzyżowaniul. Limanowskiego(I etap) 54000 zł
7 ul. Żeromskiego -przedogródki przy bud o nr. wraz ze skwerem przy bud. nr. 15,12 - 100m2 120000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu