Idź do treści

33. OLSZTYŃSKIE KINA PLENEROWE - NAGÓRKI

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Celem projektu jest zorganizowanie cotygodniowych seansów kina plenerowego w okolicach ZSO3 (ul. Wańkowicza 1). Wyświetlanie filmów powinno być organizowane wieczorami, raz na weekend, co tydzień, a pierwszy seans powinien być zorganizowany w czerwcu. Jeśli kina plenerowe zostaną także zgłoszone na innych osiedlach, jeśli to możliwe to projekty nie powinny ze sobą kolidować tj. na różnych osiedlach nie powinny być wyświetlane te same filmy; filmy nie powinny być wyświetlane tego samego dnia.
Ekran powinien być skierowany w stronę skarpy (obręb 106 - nr działki 8/1).Przed ekranem należy zapewnić miejsca siedzące w postaci leżaków, ponad to skarpa powinna być wykorzystana, jako naturalne trybuny, aby oglądający mógł rozłożyć koc. Uczestnicy powinni mieć możliwość (jeśli oczywiście nie będzie to zagrażało całości przedsięwzięcia) skorzystania z bezpłatnej strefy wolnego grillowania zlokalizowanej w niewielkiej odległości. Jakość obrazu powinna być dostosowana do panujących warunków pogodowych i jeśli pokazy będą zaczynały się w dzień należy wykorzystać ekran diodowy.
W uzasadnionych okolicznościach (np. niemożliwe do ominięcia problemy logistyczne) można zmienić lokalizację przedsięwzięcia na takie, które ułatwi jego realizację z jednoczesnym zachowaniem standardów ustalonych przez wnioskodawcę.
Do współpracy powinna być zaproszona Rada Osiedla.
Uzasadnienie:
Kina plenerowe w dzisiejszych czasach cieszą się dużą sympatią, a regularne oglądanie filmów w plenerze, poza samą rozrywką, może wpływać pozytywnie na budowanie więzi wewnątrzosiedlowych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wynajęcie kina letniego 100000 zł
2 Zapewnienie infrastruktury 10000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu