Idź do treści

33. WYMIANA CHODNIKA UL.SIEWNA (MIĘDZY UL.ŻYTNIĄ I UL.PSZENNĄ)

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Dajtki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Remont istniejącego chodnika, który jest w fatalnym stanie. Remont dotyczy odcinka ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Żytnią do skrzyżowania z ul. Pszenną. Z jednej strony jest to odcinek na wysokości budynków od ul. Siewnej 17 do Siewnej 35, po drugiej stronie na wysokości od ul. Siewnej 14 do ul. Siewnej 46. Jest to odcinek o długości około 150m po obu stronach ulicy, co przy szerokości chodnika 2m, stanowi ok. 600 m² nawierzchni. Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika w postaci przeróżnych nawierzchni na polbruk.
Ogólnodostępność:
Chodnik jest miejscem ogólnodostępnym, zarówno dla mieszkańców ulicy, jak i osób przemieszczających się po osiedlu.
Uzasadnienie:
Chodnik we wskazanym miejscu jest w fatalnym stanie, jego nawierzchnia jest bardzo zniszczona. Jednak przede wszystkim są na nim nierówności, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się, Jego zróżnicowana wysokość uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach lub z wózkami dziecięcymi, czy np dziecięcymi rowerkami, osoby takie po prostu przejeżdżać muszą tutaj po ulicy. Dla zwykłych przechodniów, szczególnie dla ludzi starszych, poruszanie się po tym chodniku jest nieprzyjazne a może być nawet niebezpieczne.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt techniczny 5000 zł
2 Wymiana płyty chodnikowej na polbruk 174000 zł
Razem 179000 zł
Zdjęcie projektu