Idź do treści

34. OLSZTYŃSKIE KINO PLENEROWE - POJEZIERZE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pojezierze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Celem projektu jest zorganizowanie cotygodniowych seansów kina plenerowego w okolicach hali sportowej przy ul. Pana Tadeusza 4a (obręb 97 - nr działki 12/14). Wyświetlanie filmów powinno być organizowane wieczorami, raz na weekend, co tydzień, a pierwszy seans powinien być zorganizowany w czerwcu. Jeśli kina plenerowe zostaną także zgłoszone na innych osiedlach, jeśli to możliwe to projekty nie powinny ze sobą kolidować tj. na różnych osiedlach nie powinny być wyświetlane te same filmy; filmy nie powinny być wyświetlane tego samego dnia.
Przed ekranem należy zapewnić miejsca siedzące w postaci leżaków. Uczestnicy powinni mieć możliwość (jeśli oczywiście nie będzie to zagrażało całości przedsięwzięcia) skorzystania z bezpłatnej strefy wolnego grillowania zlokalizowanej w niewielkiej odległości od miejsca wyświetlania filmu. Jakość obrazu powinna być dostosowana do panujących warunków pogodowych i jeśli pokazy będą zaczynały się w dzień należy wykorzystać ekran diodowy.
W uzasadnionych okolicznościach (np. niemożliwe do ominięcia problemu logistyczne) można zmienić lokalizację przedsięwzięcia na takie, które ułatwi jego realizację z jednoczesnym zachowaniem standardów ustalonych przez wnioskodawcę.
Do współpracy powinna być zaproszona Rada Osiedla.
Uzasadnienie:
Kina plenerowe w dzisiejszych czasach cieszą się dużą sympatią, a regularne oglądanie filmów w plenerze, poza samą rozrywką, może wpływać pozytywnie na budowanie więzi wewnątrzosiedlowych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Organizacja koncepcji kina plenerowego 100000 zł
2 Stworzenie potrzebnej infrastruktury 10000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu