Idź do treści

34. UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH POLBRUKIEM PRZY. UL. JASNEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kętrzyńskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Utwardzenie przez ułożenie polbruku na działce 90/159/6, zagospodarowanej na miejsca postojowe między blokami Dworcowa 6 - Jasna 3. Polbruk może być z odzysku.
Ogólnodostępność:
Miejsca są nieogrodzone, ogólnodostępne
Uzasadnienie:
Miejsca postojowe na działce 90/159/6 zostały wykonane w VI edycji OBO. Ze względu na niską kwotę, postanowiono drogę, jak i miejsca postojowe wysypać tylko kruszywem łamanym. Obecnie w VII edycji OBO suma przeznaczona na nasze osiedle pozwoli na położenie polbruku i poprawienie wyglądu zagospodarowanej działki.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 utwardzeniepolbrukiem działki 90/159/6 183000 zł
Razem 183000 zł