Idź do treści

35. MISTRZOSTWA ESPORTOWE WARMII I MAZUR

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kormoran
Status: Formalny negatywny
Opis:
Projekt dotyczy zorganizowania turnieju esportowego, którego grupą docelową mają być gracze z Warmii i Mazur, jednak nie powinniśmy zamykać się na inne regiony Polski, jeżeli uczestnicy wyrażą chęć uczestniczenia w turnieju. Uczestnicy w czasie rzeczywistym będą rywalizować ze sobą w różne gry multiplayer, które zostaną wytypowane zgodnie z preferencjami potencjalnych graczy. Ponadto fakultatywnie, jeśli wystarczy środków, powinny się także podczas eventu pojawić elementy cosplay i fantasy. Inicjatywa powinna być zrealizowana w Hali Widowiskowo - Sportowej „Urania” lub innym obiekcie o podobnych parametrach techniczno – logistycznych. Partycypować przy organizacji powinni lokalni influencerzy (np. streamerzy) i społeczności zrzeszające młodych esportowców (np. ProNorth Entertainment), ponieważ ich obecność jest gwarantem trafnego doboru gier do potrzeb.
Uzasadnienie:
Esport w ostatnich latach stał się bardzo popularny i ubetonował swoją pozycję pośród innych kategorii branży rozrywkowej. Poza samą rekreacją grających, jak i oglądających, umożliwi to stworzenie z Olsztyna swoistej stolicy esportu w północno-wschodniej Polski, a zarazem ubogaci turystyczne walory Olsztyna.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Organizacja eventu 95000 zł
2 Pula nagród dla uczestników 15000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu