Idź do treści

36. REWITALIZACJA PARKU NA TYŁACH ULICY LIMANOWSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zbudowanie utwardzonych ścieżek parkowych oraz zakup i montaż ogrodzenia ścieżek na wzór krakowskich Plant.
Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci ławek wiedeńskich oraz dwuosobowych betonowych foteli ogrodowych,
Dodatkowo uatrakcyjnienie istniejącej Strefy Psa o plac zabaw dla psów oraz stworzenie przestrzeni o charakterze sportowo-rekreacyjnym (stół do tenisa stołowego i kosz do gry w Streetball).
Projekt jest pomyślany jako inwestycja trwała i niewymagająca dużych nakładów pracy oraz finansów na utrzymanie w kolejnych latach.
Wymienione poszczególne elementy przedstawiają załączone grafiki.
Projekt dotyczy działek pomiędzy ulicami Limanowskiego i Karłowicza (numery działek 118/4, 122, 123 w obrębie 0017)
Uzasadnienie:
Projekt jest zaplanowany jako kontynuacja działań rozpoczętych wraz programem „Podwórka z Natury” edycja 2017r.
Aktualnie mieszkańcy we własnym zakresie i swoimi siłami upiększają Park sprawiając że staje się on coraz częściej użytkowaną przestrzenią przez rodziny z dziećmi i Seniorów.
Realizacja projektu sprawi że mieszkańcy dzielnic Podleśna i Zatorze (rodziny, młodzież, seniorzy i właściciele czworonogów) zyskają uporządkowaną przestrzeń do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań.
Dotychczasowe działania mieszkańców (które dokumentuje strona internetowa https://www.facebook.com/zatoramipodlipami) sprawiły że występujące tu przez wiele lat patologiczne zachowania zostały zredukowane do minimum.
Wodoprzepuszczalne ścieżki wyeliminują problem czasowego zalewania fragmentów Parku które po ulewnych deszczach uniemożliwia spacerowanie.
Minimalizm projektu ma na celu zachowanie naturalistycznego charakteru Parku podkreślonego przez piękny starodrzew.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Naturalne wodoprzepuszczalne ścieżki utwardzone nawierzchnią typu HanzaVia 46000 zł
2 Ogrodzenie ścieżek małą architekturą retro 30000 zł
3 Plac zabaw dla psów 11000 zł
4 Ławki wiedeńskie 4 sztuki 7600 zł
5 Mini-boisko do koszykówki Streetball ok.3x3 metry, utwardzone naturalną nawierzchnią typu HanzaVia 5000 zł
6 Betonowy stół do tenisa stołowego 3800 zł
7 Fotele betonowe ogrodowe 6 sztuk (złączone w 3 pary) 3400 zł
8 Ewentualne dodatkowe koszty montażu 3200 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu