Idź do treści

37. BUDOWA SIEDZISK KLUBOWYCH Z 460 MIEJSCAMI ORAZ BOKSU NA BIURO ZAWODÓW

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
OLSZTYN, UL. 15 DYWIZJI. Wykonanie w istniejącej skarpie sześciu sektorów siedzisk klubowych przy płycie murawy wraz z boksem na biuro zawodów. W olimpijskiej odmianie rugby 7, w turniejach bierze udział zawsze kilkanaście zespołów, co nakłada obowiązek zapewnienia miejsc klubowych.
Ogólnodostępność:
Ogólnodostępność jest uregulowana dokumentem : „Regulamin i zasady funkcjonowania Olimpijskiego Stadionu Rugby „ w sposób następujący :
7.4. Dodatkowo w ramach obowiązku ustawowego zapewnia się dostęp do Olimpijskiego Stadionu Rugby na rzecz społeczności lokalnej dla osób fizycznych.
7.5. Stadion będzie otwarty do ogólnego dostępu od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 21.00, gdzie będą prowadzone nieodpłatne zajęcia sportowe. Ilość godzin może ulec zmianie ze względu na zaplanowane wydarzenia, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani komunikatem na stronie.
7.6. Z godzin ogólnodostępnych mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby fizyczne stosując się do postanowień regulaminu i obowiązującego prawa.
Uzasadnienie:
To już kolejny etap przywracania funkcjonalności historycznego stadionu. Teren jest w trakcie realizacji budowy ogrodzenia wraz z bramą i przyłączem energetycznym. Płyta i teren jest uporządkowany i obecnie są tam prowadzone zajęcia sportowe. Budowa sektora klubowego z 460 miejscami oraz boksem do biura zawodów, spowoduje, że funkcjonalność obiektu pozwoli na organizację wydarzeń dla mieszkańców Olsztyna, ale też zaspokoi częściowe potrzeby indywidualnych odbiorców uprawiających sport oraz klubów sportowych . Posiadamy wykonany społecznie projekt budowlany oraz Decyzję nr I – 96/2019.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Roboty ziemne 78031 zł
2 Siedziska klubowe, 450 miejsc w 6-ciu sektorach z miejscem na boks biura zawodów 421900 zł
Razem 499931 zł
Zdjęcie projektu