Idź do treści

38. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W PODWÓRZU ULIC ŻEROMSKIEGO 16-17 I LIMANOWSKIEGO 1, 3, 5 ORAZ OŚWIETLENIE PODWÓRZA.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Projekt przewiduje zburzenie istniejącego śmietnika posadowionego pomiędzy blokami przy ul. Żeromskiego 16-17 i Żeromskiego 15. Następnie wyrównanie terenu na dz. nr 47/35 i położenie kostki brukowej na powierzchni ok. 650 m2 obecnie wykorzystywanej jako parking oraz pod śmietnikiem i podjazdem dla samochodów między blokami przy ul. Żeromskiego 16-17 i Żeromskiego 15. Na terenie parkingu planowany jest montaż lampy oświetleniowej w celu nawiązania do istniejącego oświetlenia na dz. nr 47/35.
Uzasadnienie:
Celem tego projektu jest poprawa estetyki tego miejsca. Teren za blokiem przy ul. Żeromskiego 16-17 użytkowany jest jako bezpłatny parking nie tylko dla mieszkańców okolicznych bloków, ale również dla gości którzy nie chcą płacić za parkowanie wzdłuż ulicy Żeromskiego. Obecnie jest to bardzo nierówny teren o podłożu gruntowym. Chcemy ten teren wyrównać i wydzielić innym kolorem kostki brukowej miejsca parkingowe, żeby uniknąć zastawiania pojazdów jak to ma miejsce obecnie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu używania tych miejsc postojowych w planach jest zamontowanie lamy oświetleniowej. Takie lampy są zamontowane na części tej działki lecz nie obejmują parkingu, a jedynie ścieżkę pomiędzy ulicami Żeromskiego i Niedziałkowskiego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 przygotowanie podłoża gruntowego i ułożenie kostki brukowej 80000 zł
2 oświetlenie parkingu- projekt elektryczny i montaż lampy oświetleniowej 30000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu