Idź do treści

39. OSIEDLE MLECZNA, MIEJSCA PARKINGOWE I ŁĄCZNIK

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podgrodzie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Budowa 11 miejsc parkingowych i chodnika. Ulica Gałczyńskiego 13-15 i 30-32.
Naprzeciwko budynków Gałczyńskiego 13, 15 w miejscu zniszczonego chodnika wykonać 7 miejsc parkingowych prostopadłych. Naprzeciwko budynku Gałczyńskiego 32 wykonać 4 miejsca parkingowe prostopadłe. Od budynku Gałczyńskiego 25 do przejścia między budynkami 30 (kościół) a 32 wykonać chodnik ze schodami. Projektowane miejsca parkingowe oraz chodnik nie wymagają rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej i oświetleniowej).
Uzasadnienie:
Brak miejsc parkingowych to sytuacja naturalna w każdym większym mieście. Dlatego też rolą gospodarza jest racjonalne wykorzystanie infrastruktury miejskiej. Mieszkańców ulicy Gałczyńskiego w rejonie kościoła św. Wojciecha niepokoi brak zagospodarowania przestrzeni między kościołem a budynkami Gałczyńskiego 13, 15. Istniejące resztki chodnika nie mającego powiązania komunikacyjnego z innymi ciągami komunikacji pieszej są dzisiaj wykorzystywane jako miejsca postojowe równoległe co jest w opinii mieszkańców marnotrawstwem terenu. Wzdłuż posesji Gałczyńskiego 25 w kierunku kościoła oraz uniwersytetu prowadzi nieutwardzona ścieżka o spadku powyżej 10% stanowiąca od lat naturalny ciąg komunikacji pieszej zarówno w kierunku kościoła jak też Kortowa. Stanowi to duże zagrożenie bezpieczeństwa a jednocześnie źle świadczy o właścicielu terenu.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Szacunkowy koszt projektu 5000 zł
2 Szacunkowy koszt materiału i wykonawstwa 85000 zł
Razem 90000 zł
Zdjęcie projektu