Idź do treści

4. ZAUŁEK OPTYMISTÓW KONTYNUACJA ZADAŃ Z OBO 2019 „TWORZYMY NATURALNY PLAC ZABAW Z OGRODEM DESZCZOWYM”

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Dokończenie inwestycji z OBO 2019
1. Wykonanie wiaty rowerowej z wyposażeniem - utwardzenie polbrukiem, stojaki rowerowe, chodnik.
2. Plantowanie terenu, przygotowanie gleby pod nasadzenia, nasadzenia roślinnością dekoracyjną i użytkową
3. Wymiana trylinki na dojeździe do sklepu i w tunelu.
4.Stworzenie naturalnego placu zabaw.
5. Postawienie płotku (kontynuacja z ul. Żeromskiego) i zagospodarowanie nowymi nasadzeniami, łąka kwietna lub wysoka, ozdobna, kolorowa trawa, przy ul. Puszkina 2,4,6,
6. Wydzielenie pasa zieleni, postawienie płotku (kontynuacja z ul. Żeromskiego) i zagospodarowanie nowymi nasadzeniami przed budynkami Jagiellońska 21,19.
7. Położenie kostki ażurowej na miejscach postojowych.
Lokalizacja
Podwórko u zbiegu ulic Jagiellońska 19,21, Żeromskiego 5a, 6, 7, Puszkina 2,4,6 Olsztyn
Ogólnodostępność:
Beneficjentami podwórka są 83 rodziny mieszkające u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej oraz, z racji funkcji przechodniej podwórka, mieszkańcy najbliższej okolicy.
Uzasadnienie:
Zadania wykonane ze środków (wystarczyły na zagospodarowanie połowy terenu) z OBO 2019 i II edycji Podwórek z Natury uzmysłowiły nam że wielkość podwórka i problemy wynikające z funkcji jakie spełnia ten teren wymagają dodatkowych środków by w pełni bezpiecznie i przyjaźnie można cieszyć się tym uroczym zakątkiem jakim jest Zaułek Optymistów. Chcielibyśmy poprzez naturalny plac zabaw, wiatę rowerową, liczne nasadzenia różnorodnej roślinności, aby to podwórko było zarówno przyjazne dla mieszkańców i lokalnej społeczności, ale również miało charakter edukacyjny i przyjazny naszemu środowisku.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wiata rowerowa z wyposażeniem 30000 zł
2 Plantowanie, przygotowanie ziemi wraz z nasadzeniami, ławki, gazony, ogród deszczowy 70000 zł
3 lac zabaw „Naturalny plac zabaw” 20000 zł
4 Zieleń przed budynkami od ulicy(płotki i nowe nasadzenia) Jagiellońska. Żeromskiego, Puszkina 40000 zł
5 Wymiana trylinki i położenie polbruku, kostka ażurowa na miejscach parkingowych. 25000 zł
Razem 185000 zł
Zdjęcie projektu