Idź do treści

42. DROGA DO SCHRONISKA

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przedmiot zadania:
Proponowane zadanie obejmuje wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi na ok. 350 metrowym odcinku ul. Turystycznej prowadzący do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Droga stanowi trakt wielofunkcyjny i jest użytkowana przez pieszych, rowerzystów i osoby prowadzące samochód.

Lokalizacja:
Odcinek drogi (około 350 m) od skrzyżowania ul. Turystycznej z ul. Św. Franciszka z Asyżu (dawniej ul. Diernowa) do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie przy ul. Turystycznej 2 (ww. odcinek drogi zaznaczony na mapie znajduje się w załączniku do wniosku).
Uzasadnienie:
Odcinek drogi, którego dotyczy wniosek, stanowi część często uczęszczanego traktu komunikacyjnego. W okresie od wiosny do późnej jesieni droga jest użytkowana przez właścicieli przylegających do niej ogródków działkowych. Ponadto, przez cały rok z drogi korzystają mieszkańcy Olsztyna, pragnący odwiedzić Schronisko dla Zwierząt, z także jego wolontariusze i pracownicy, dla których droga ta stanowi jedyną możliwość dojazdu do obiektu. W roku 2017 liczba odwiedzających Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie przekroczyła 10.000 osób (statystyki własne Schroniska, zaczerpnięte z oficjalnej strony internetowej). Z drogi korzystają ponadto pracownicy służb porządkowych (Straż miejska, firma odbierająca odpady, itp.). Szczególne natężenie ruchu na tym odcinku drogi można zaobserwować w okresie od wiosny do jesieni.

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni wydaje się uzasadnione ze względu na jej fatalną jakość, co daje o sobie znać przez większą część roku. W miesiącach wiosennych i jesiennych w czasie deszczowej pogody droga jest często zalana. W nieutwardzonej nawierzchni tworzą się wgłębienia, które nawet podczas niewielkich opadów wypełniają się wodą, znacznie utrudniając przejazd. Podczas silniejszych opadów na niektórych odcinkach droga na całej swojej szerokości zamienia się w błotnistą kałużę. Utrudnia to przejazd osobom zmotoryzowanym, a osobom pieszym uniemożliwia przejście bez grzęźnięcia po kostki w błocie. Podczas późnojesiennych przymrozków hałdy błota zamarzają, tworząc twarde wybrzuszenia, trudne do pokonania podczas jazdy samochodem/rowerem. We wgłębieniach w nawierzchni zamarza woda, w wyniku czego powstają niebezpiecznie śliskie tafle lodu.

Podsumowując, wniosek jest zasadny ze względu na:

1. Opisane powyżej warunki nawierzchni drogi.
2. Znaczne natężenie ruchu na opisywanym odcinku.
3. Bliskość terenów rekreacyjnych (ogródki działkowe) i miejskiego Schroniska dla Zwierząt.
4. Fakt, iż z wymienionego traktu korzystają mieszkańcy wielu osiedli Olsztyna, będący przedstawicielami różnych grup społecznych.
5. Wiele razy przeprowadzane doraźne wyrównywanie nawierzchni materiałami sypkimi, które dawało jedynie krótkotrwałe efekty, w wyniku czego musiało być wielokrotnie powtarzane.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt budowlany 10000 zł
2 Utwardzenie nawierzchni 290000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu