Idź do treści

44. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BYŁEGO BOISKA ASFALTOWEGO PRZY UL. DWORCOWEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pojezierze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Kontynuacja osiedlowego projektu OBO III i IV edycji. Zadanie polega na budowie altany, która będzie służyła mieszkańcom odwiedzającym nowy „mini park”. Jako uzupełnienie podnoszące atrakcyjność tego miejsca, chciałbym zainstalować kilka hamaków wykonanych z gumy, wiszących na linach. Dodatkowo chciałbym zainstalować budkę do karmienia i przewijania niemowląt.
Znacząco podniesie komfort docierania do tego miejsca, nowy chodnik łączący „mini park” z blokami ul. Pana Tadeusza 4, 8, 10 – do Klasztoru O. Kapucynów.
Uzasadnienie:
To jest kontynuacja i dokończenie projektu, który wygrał dwie poprzednie edycje osiedlowego OBO. Poprzednie etapy projektu nie zostały zrealizowane zgonie z wizją wnioskodawcy, bo wykonawca (ZDZiT) nie ma wystarczających środków - jak tłumaczy: "drożały roboty budowlane". Bez kontynuacji inwestycji, projekt ten będzie miał poważne braki. Dokończenie Tego projektu, da mieszkańcom osiedla „Pojezierze” nowe miejsce wypoczynku – w drugiej części Parku Kusocińskiego. Zastosowanie „ciekawostek” w postaci „hamakowni” czy budki do przewijania i karmienia niemowląt jak i wcześniej już zaprojektowane pole do gry w bule, spowoduje atrakcyjność na skalę ogólnomiejską. Chciałbym też zainstalować tradycyjną tablicę ogłoszeniową, w której pojawiałyby się informacje z życia osiedla , zamieszczane tam np. przez Radę Osiedla. Dodatkowe nasadzenia ciekawych odmian roślin, będzie kolejnym powodem odwiedzania tego urokliwego miejsca.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Budowa altany 40000 zł
2 Budowa chodnika 40000 zł
3 Elementy „hamakowni” 18000 zł
4 Montaż specjalnej ławeczki do karmienia i przewijania maluchów 5000 zł
5 Nowe nasadzenia ciekawych odmian roślin 5000 zł
6 Montaż tablicy ogłoszeniowej 2000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu