Idź do treści

45. POTAŃCÓWKI W PARKU JAKUBOWO - KULTURA W PARKU.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Odnowiona scena, przy której znajduje się skrzynka elektryczna daje duże możliwości wykorzystania tego miejsca na organizację wielu spotkań towarzyskich z rodzimymi artystami oraz przy muzyce elektronicznej.
Planujemy (jak w 2019 roku) zorganizowanie dla mieszkańców Zatorza oraz całego Olsztyna pięciu imprez tanecznych tzw. "potańcówek" w miesiącach od czerwca do września 2020 roku.
Ogólnodostępność:
Potańcówki organizowane w Parku Jakubowo są dostępne dla wszystkich mieszkańców Olsztyna. W roku 2019 na imprezach tańczyły całe rodziny, dzieci miały niesamowitą frajdę tańcząc na scenie z dorosłymi.
Uzasadnienie:
Założony w 1862 roku Park Jakubowo jeszcze do lat 70-tych ub. wieku tętnił życiem i stanowił bardzo popularne miejsce rekreacji, wypoczynku, towarzyskich spotkań olsztyniaków.
Obecnie cały historyczny Park i scena zostały pięknie odnowione, zależy więc nam, aby mieszkańcy Olsztyna a także turyści tłumnie odwiedzali to miejsce.

W roku 2016 Urząd Miasta przeprowadził badania do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2020, z których wynika, że właśnie na Zatorzu potrzebna jest przede wszystkim rewitalizacja społeczna i działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej, działania na rzecz osób wykluczonych. Jako stowarzyszenie od wielu lat, poprzez różne działania, aktywizujemy naszych mieszkańców, kierujemy też działania do mieszkających na Zatorzu dzieci i młodzieży, by pokazać im, że możliwe jest inne życie niż to, które obserwują na co dzień.
Tegoroczne imprezy "Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku" organizowane w ramach zadania OBO na 2019 każdorazowo gromadzą wielu mieszkańców nie tylko z Zatorza lecz także z innych dzielnic Olsztyna. Zorganizowane w Parku imprezy zachęcą do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, do nawiązywania kontaktów z ludźmi, do współodpowiedzialności za nasze miasto.

Na organizacje imprez kulturalnych w Parku Jakubowo ze środków finansowych Stowarzyszenia "Nasze Jakubowo" zakupiliśmy dwa pawilony - zadaszenia osłaniające sprzęt i wykonawcę w razie deszczu.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Organizacja 5 imprez 25000 zł
Razem 25000 zł
Zdjęcie projektu