Idź do treści

46. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY ULICY STEFANA GRABOWSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kościuszki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników w ciągu ulicy Stefana Grabowskiego począwszy od skrzyżowania z ulicą Marcina Kasprzaka po stronie numerów parzystych budynków ( od numeru 2 do numeru 28 ). Należy również uwzględnić obniżenie podjazdów dla samochodów przy bramach wjazdowych do posesji.
Długość chodnika to ok 420 mb, jego szerokość wynosi ok 2m.
Uzasadnienie:
Nawierzchnia chodników uległa znacznej degradacji na przestrzeni lat. Chodniki są nierówne, ze znaczą ilością ubytków co powoduje iż poruszanie się po nich jest bardzo niekomfortowe, wręcz niebezpieczne. Mieszkańcami ulicy są rodziny z dziećmi spacerujące z wózkami jak i osoby starsze dla których spacery po nierównych chodnikach stanowią niebezpieczeństwo. Projekt przewiduje wymianę nawierzchni chodników wraz z obniżeniem podjazdów dla samochodów przy bramach wjazdowych do posesji.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana nawierzchni chodników ( ok. 420 mb, szer. ok. 2 m ) 85000 zł
2 Inne prace ( niwelacja terenu, wymiana starych studzienek, itp. ) 25000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu