Idź do treści

48. DO TRZECH AED SZTUKA – ZAKUP AUTOMATYCZNYCH DEFIBRYLATORÓW DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA JAROTY

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wnioskujemy o zakup 3 sztuk Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego i umieszczenie ich obok dużych skupisk ludzi na Osiedlu Jaroty: np. Centrum Handlowe H&B, Stacja Paliw Shell, Dom Handlowy Śliwa. Zakupione urządzenia AED byłyby przeznaczone dla użytkowników tych miejsc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Aby zakup przyniósł określony efekt nasz projekt wymaga również przeszkolenia pracowników tych miejsc.
Ogólnodostępność:
Coraz częściej mówi się o stworzeniu gęstej sieci AED umożliwiającej dotarcie z urządzeniem do poszkodowanego w czasie 3-5 min. Żeby było to możliwe ważne jest zainstalowanie defibrylatorów w miejscach publicznych dostępnych 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Uzasadnienie:
Bardzo często udzielenie pierwszej pomocy to TYLKO telefon na numer alarmowy: 112, 999, 998. Jest to jednak dopiero pierwsze ogniwo w ratowaniu życia, a nie realne udzieleniu komuś pomocy w sytuacji niebezpiecznej. Dlatego bierności mówimy NIE. Dzięki naszemu projektowi chcemy zakupić Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne i zainstalować je w miejscach na osiedlu, które są uczęszczane przez duże ilości osób: stacja paliw Shell, Centrum Handlowe H&B, Dom Handlowy Śliwa. Dodatkowo chcemy przeszkolić z ich używania i podstaw pierwszej pomocy pracowników tych miejsc, którzy najczęściej będą osobami znajdującymi się najbliżej miejsca zdarzenia. Szkolenie będzie polegało na intensywnym działaniu w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych sytuacji. Nie będzie to prezentacja, tylko symulacje z wykorzystaniem pozorantów, aby jak najbardziej odzwierciedlić warunki działania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Symulacje odbywać się będą w pobliżu miejsc instalacji AED. Realnemu działaniu i bezpiecznym Jarotom mówimy TAK.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 3 szt. AED 22000 zł
2 3 szt. specjalistycznych kapsuł ROTAID 12000 zł
3 Oznaczenie umiejscowienia AED 2000 zł
4 Organizacja szkoleń oraz zakup materiałów np. trenażer AED 15000 zł
5 Akcja informacyjna o AED (plakaty, ulotki) 5000 zł
Razem 56000 zł
Zdjęcie projektu